Odważni Lodołamacze poszukiwani! Konferencja prasowa w Polskiej Agencji Prasowej zainaugurowała VIII Edycję Konkursu Lodołamacze 2013 pod Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Anny Komorowskiej

Odważni Lodołamacze poszukiwani! Konferencja prasowa w Polskiej Agencji Prasowej zainaugurowała VIII Edycję Konkursu Lodołamacze 2013 pod Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Anny Komorowskiej

W Polsce jest przeszło 4,5 mln (12,2%) osób niepełnosprawnych, a ich sytuacja na rynku pracy jest znacznie trudniejsza niż osób sprawnych. Przeważająca część pracodawców nie jest świadoma korzyści wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a nawet obawia się  zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością.

Powszechne jest przekonanie, że niepełnosprawność wiąże się z niewielka przydatnością do wykonywania pracy, a także poważnymi trudnościami architektonicznymi, formalnymi, organizacyjnymi, czy prawnymi. Na zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych nie wpływają niestety dodatkowe uprawnienia pracownicze. Niewystarczające są, jak się okazuje, również formy wsparcia proponowane pracodawcom.

Pod koniec 2012 roku niespełna 18 tys. pracodawców spełniało odpowiednie warunki, aby pobierać dofinansowanie na zatrudnione osoby niepełnosprawne. Wśród osób niepełnosprawnych zaledwie 27,5% było aktywnych zawodowo, gdy w tym samym czasie wśród pełnosprawnych wskaźnik ten wynosił przeszło 56 %.

Z podwójnymi trudnościami borykają się niepełnosprawne kobiety. To właśnie rynek pracy, jest jednym z najważniejszych obszarów ich dyskryminacji. Kobietom niepełnosprawnym trudniej niż mężczyznom znaleźć pracę, mimo, że szukają jej często nawet poniżej swoich kwalifikacji, a zarobki im proponowane są niższe średnio o 17% niż zarobki proponowane mężczyznom.

Ze smutkiem muszę powiedzieć, że nadal problemy i trudności osób niepełnosprawnych oraz pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne są traktowane jako marginalne i właściwie niezauważane przez znaczną część społeczeństwa – mówi Jan Zając Prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Kilka lat temu prowadzone były liczne kampanie, na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Mam wrażenie, że dzisiaj nieliczni nadal zwracają uwagę na ten problem. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych traktuje jednak walkę o zmianę rynku pracy osób niepełnosprawnych jako część swojej misji, czego przejawem jest prowadzona od ośmiu lat Kampania i Konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie Lodołamacze.

Od pierwszej edycji Konkursu w 2006 roku udział w nim wzięło aż 2240 pracodawców, instytucji i organizacji. Do promowania idei aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych udało się Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaangażować wiele znanych osób. Wśród nich można wymienić artystów: Budkę Suflera, Annę Dymną, Emiliana Kamińskiego, Monikę Kuszyńską, Zespół Lombard, Mietka Szcześniaka, Zbigniewa Wodeckiego, Zbigniewa Zamachowskiego, dziennikarzy: Annę Maruszeczko, Agatę Młynarską,  Jadwigę Sztabińską, Krzysztofa Ziemca, czy sportowców: Renatę Mauer-Różanską, Natalię Partykę, Katarzynę Rogowiec, Annę Rogowską.

Ósma Edycja Konkursu Lodołamacze 2013 pod patronatem Małżonki Prezydenta Anny Komorowskiej ruszyła 16 kwietnia. Chętni do wzięcia udziału w Konkursie mogą pobrać formularze zgłoszeniowe ze strony www.lodolamacze.info.pl i przesłać do dnia 31 lipca 2013 r. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 26 września w Zamku Królewskim w Warszawie.

Patronat ogólnopolski nad Konkursem objęły: TVP 2, TVP Info, Polskie Radio Program Pierwszy, Dziennik Gazeta Prawna, Infor Ekspert, a także Forum Odpowiedzialnego Biznesu.Facebook
LinkedIn
Skip to content