Ogólnopolski „Lodołamacz” za przełamywanie barier

Ogólnopolski „Lodołamacz” za przełamywanie barier

Miło nam poinformować, że kapituła ogólnopolskiego konkursu „Lodołamacze 2016” przyznała Akademii Górniczo-Hutniczej srebrny medal w kategorii instytucje.

Uroczysta gala finałowa odbyła się 29 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Jury przyznało wyróżnienia w trzech kategoriach: dla zakładów pracy chronionej, firm działających na otwartym rynku pracy oraz dla instytucji. Akademię Górniczo-Hutniczą reprezentowały Prorektor ds. Studenckich AGH prof. Anna Siwik oraz Pełnomocnik Rektora AGH ds. Osób Niepełnosprawnych prof. Barbara Gąciarz.

Ideą „Lodołamaczy” jest przełamywanie uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Konkurs dzieli się na dwa etapy: regionalny i centralny. Przypomnijmy, że AGH zajęła I miejsce w regionie małopolsko-świętokrzyskim. Regionalni zwycięzcy poszczególnych kategorii zostali zakwalifikowani do centralnego etapu, w którym wyłoniono ogólnopolskich laureatów. Konkurs został zorganizowany przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych założoną przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

W Akademii od lat podejmowane są działania na rzecz aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Uczelnia konsekwentnie i z powodzeniem realizuje program „AGH uczelnią przyjazną wobec osób niepełnosprawnych”. Jego celem jest wspieranie i kompleksowe rozwiązywanie problemów, z którymi zmagają się studiujące osoby z różnymi niepełnosprawnościami, a metody i formy kształcenia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb studentów. Aby stworzyć warunki do realizacji programu powołano Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH, które współpracuje na mocy porozumienia z innymi krakowskimi uczelniami.

Uczelnia wspiera działalność oraz inicjatywy Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych AGH – pierwszej, powstałej w 2001 r. tego typu organizacji w Polsce. W 2008 r. utworzono Referat ds. Osób Niepełnosprawnych, w którym zatrudniane są osoby z niepełnosprawnościami i prowadzone są działania na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych. W AGH studiuje ok. 500 osób z niepełnosprawnością, a uczelnia zatrudnia także 50 pracowników z niepełnosprawnością.