Opolski Urząd Wojewódzki: Violetta Porowska wyróżniona w kategorii Lodołamacz Specjalny 2018

Opolski Urząd Wojewódzki: Violetta Porowska wyróżniona w kategorii Lodołamacz Specjalny 2018

Violetta Porowska została wyróżniona w regionalnym konkursie Lodołamacze 2018. W środę, podczas uroczystej gali we Wrocławiu odebrała wyróżnienie w kategorii Lodołamacz Specjalny 2018. Wyróżnienie przyznano za szczególny wkład pracy, podjęte inicjatywy oraz zaangażowanie w działalności na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych.

Zmiany w strukturze demograficznej społeczeństwa oraz związany z tym wzrost liczby osób dotkniętych niepełnosprawnością są coraz bardziej istotną kwestią społeczną. Wicewojewodę opolski podejmuje działania i inicjatywy, których celem jest poza realizacją zadań ustawowych w ramach polityki społecznej, przygotowanie odpowiedniego pola do aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, w tym dla grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem i ze względu na głęboką niepełnosprawność pozostającym poza rynkiem pracy.

Do najważniejszych działań zaliczyć możemy między innymi, powołanie Pełnomocnika Wojewody Opolskiego do spraw Osób Niepełnosprawnych we wrześniu 2017 r. Zawarcie 8 maja 2018 r. z Dyrektorem Oddziału Opolskiego PFRON porozumienia o współpracy w zakresie realizacji wspólnych projektów, inicjatyw i działań o charakterze społeczno – edukacyjnym, informacyjnym, konsultacyjnym i wspierającym, nakierowanych na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy, czy chociażby promowanie twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnościami m. in. poprzez zorganizowanie w gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wystawy prac plastycznych (malarstwo, grafika, ceramika) wykonanych przez osoby niepełnosprawne.

-To dla mnie wyjątkowe wyróżnienie i bardzo wzruszająca chwila. Jest to dla mnie przede wszystkim zobowiązanie do dalszej pracy i potwierdzenie, że droga, którą wybrałam, czyli działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, jest słuszna i dostrzegana przez innych. – mówi Violetta Porowska o przyznanym wyróżnieniu.

Z Opolszczyzny wyróznieni zostali także:

I miejsce w kategotii Dziennikarz bez Barier – Iwona Tokarska, TVP 3 Opole.

II miejsce w kategorii Otwarty Rynek – Weegree Sp. z. o. o. w Opolu.

Wyróżnienie w kategorii Zatrudnienie Chronione – Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko” ze Staniszczy Wielkich.

Wyróżnienie w kategorii Instytucja – Zakład Opiekuńczo – Leczniczy prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Prószkowie.

Galeria

autor: Pierzga Radosław

Źródło: www.opole.uw.gov.plFacebook
LinkedIn
Skip to content