Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy – prezentacja wyników badań

Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy – prezentacja wyników badań

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich zapraszamy na prezentację wyników badania – Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Są to jedne z nielicznych przekrojowych badań dotyczących obecności osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

Badanie zostało przeprowadzone w maju i czerwcu br. Raport z niego będzie dostępny od czwartku 16 września br., od godziny 12:00 na stronie internetowej www.cpt.org.pl. Spotkanie odbędzie się natomiast o godzinie 10.00 17 września br. i będzie miało formułę webinarium.

W ramach badania przeprowadzono ponad tysiąc wywiadów oraz kilkadziesiąt wywiadów indywidualnych i grupowych. Respondentami były osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie, pracodawcy i podmioty wspomagające.

Badanie składało się z następujących modułów:
• aktywność zawodowa OzN,
• moduł Zatrudnianie OzN z perspektywy pracodawców ,
• rozpoczynanie i prowadzenie przez OzN działalności gospodarczej
• wpływ otoczenia instytucjonalnego i społecznego na aktywność zawodową OzN
• instytucje wspierające aktywność zawodową OzN.

Zapisy na spotkanie pod adresem:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_W0Fl4hfIR72Ax-a_DFtuUw

Projekt „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” jest realizowany przez partnerstwo: lider projektu Biura Osób Niepełnosprawnych (MRiPS) oraz Polski Związek Głuchych i Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość. Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego nowych lub zmodyfikowanych instrumentów wspierania aktywności zawodowej, tj. zatrudnienia i utrzymania się na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami, instrumentów pomagających osobom z niepełnosprawnościami w założeniu działalności gospodarczej oraz wypracowaniu i przetestowaniu nowych form wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. Wnioski z przeprowadzonych badań będą podstawą do wypracowania tych rozwiązań.

Prezentacja wyników badania odbywa się w ramach działań ThinkTanku Nowa Przestrzeń Społeczna.

Źródło: https://ops.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content