Ostatnia szansa na odliczenie składki zdrowotnej od podatku

Ostatnia szansa na odliczenie składki zdrowotnej od podatku

Jeśli przedsiębiorca zrobi przelew do ZUS jeszcze w grudniu, skorzysta z ulgi w PIT. W przyszłym roku już jej nie będzie.

Zgodnie z Polskim Ładem zapłaconych w przyszłym roku składek zdrowotnych nie odliczymy już od podatku. Dotyczy to też składki za grudzień 2021 r. opłaconej w styczniu 2022 r. Przedsiębiorcy, którym zależy na uldze, powinni więc pospieszyć się z przelewem do ZUS. Jeśli zapłacą składkę zdrowotną za grudzień jeszcze w tym roku odliczą ją od PIT.

Czy takie przyspieszenie przelewu jest legalne? Oczywiście. Fiskus nie ma nic przeciwko. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie „Rzeczpospolitej” podkreśliło, że przepisy wyznaczają tylko końcowy termin na uregulowanie składek (w następnym miesiącu). Nie zabraniają opłacania ich z wyprzedzeniem.

– Przedsiębiorca, który opłaci w grudniu 2021 r. składkę za ten miesiąc, może ją odliczyć od podatku – potwierdził resort finansów.
Ile można zyskać na szybszym przelewie? Teraz przedsiębiorcy płacą składkę w stałej kwocie, niezależnie od tego, ile mają dochodu. Co miesiąc 381,81 zł. Z tego 328,78 zł odliczają od podatku i taką kwotę można zyskać, przyspieszając wpłatę.

Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że wszystkie składki, także na ubezpieczenia społeczne, trzeba płacić razem, na jedno konto. Tak też należy zrobić w grudniu. Jeśli opłacimy samą składkę zdrowotną, ZUS rozłoży otrzymaną kwotę na poszczególne zobowiązania.

Przypomina o tym też Ministerstwo Finansów. W odpowiedzi na nasze pytanie podkreśliło, że przedsiębiorca, dokonując wpłaty, powinien uwzględnić wszystkie należne składki, do których opłacania jest zobowiązany, a nie tylko na samo ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli musi płacić także składki na ubezpieczenia społeczne i inne fundusze, to dokonanie wpłaty w kwocie odpowiadającej wyłącznie składce zdrowotnej nie będzie jednoznaczne z jej rozliczeniem w całości. ZUS rozdziela bowiem wpłatę na należności z tytułu składek proporcjonalnie.

Wpłata zatem zostanie podzielona, a w konsekwencji składka zdrowotna może zostać rozliczona tylko częściowo – czytamy w odpowiedzi resortu finansów.

Ministerstwo zastrzega też, że będzie problem z odliczeniem, jeśli przedsiębiorca ma zaległości wobec ZUS. Grudniowa wpłata zostanie bowiem w pierwszej kolejności zaliczona na ich poczet.

W przyszłym roku, oprócz likwidacji ulgi w PIT, zmienią się także zasady obliczania składki zdrowotnej. Będzie liczona od dochodu z działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy na skali podatkowej zapłacą 9 proc. U korzystających z liniowego PIT wyniesie 4,9 proc. dochodu. Składkę zdrowotną za styczeń 2022 r. zapłacimy jednak jeszcze zryczałtowaną. Wyniesie 9 proc., a podstawą wymiaru będzie kwota odpowiadająca 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2021 r. Ma być znana około 20 stycznia.

Źródło: rp.pl
Czytaj całość: https://www.rp.pl/zus/art19241071-ostatnia-szansa-na-odliczenie-skladki-zdrowotnej-od-podatku



Facebook
LinkedIn
Skip to content