PARP: Dostępność Plus – unijne miliony czekają na produkty ułatwiające codzienne życie

PARP: Dostępność Plus – unijne miliony czekają na produkty ułatwiające codzienne życie

Ruszył nabór w konkursie „Design dla przedsiębiorców. Dostępność Plus”. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości szuka najlepszych projektów wzorniczych, które po wdrożeniu zaspokoją potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwo z całej Polski (z wyłączeniem makroregionu Polska Wschodnia) może otrzymać ponad 1,1 mln zł wsparcia. Budżet całego programu wynosi 70 mln zł. Wnioski można składać do 28 lipca 2021 roku.

Projekty z misją

– Nawet 30 proc. społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności i percepcji, dlatego innowacyjny produkt ma zaspokoić ich potrzeby. Głównym celem konkursu jest wsparcie firm w opracowaniu projektu wzorniczego, dzięki któremu powstanie nowy lub znacząco ulepszony produkt. Chodzi też o upowszechnienie wśród przedsiębiorców modelu tworzenia wartości dodanej ich produktów przez wdrażanie autorskich wzorów i współpracę z profesjonalnymi projektantami – mówi Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych w PARP.

Wnioskodawcy muszą wykazać przydatność opracowanych rozwiązań w eliminowaniu konkretnych dla danej grupy osób barier dostępności w codziennym i bardziej samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Definicja „Dostępności” jest szeroka – chodzi zarówno o seniorów czy osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi i poznawczymi, ale także o te czasowo mniej sprawne, na przykład ruchowo. Mogą to być również projekty wspierające kobiety w ciąży lub osoby z małymi dziećmi, a także ludzi o nietypowym wzroście czy osoby poruszające się z nieporęcznym lub ciężkim bagażem.

Wsparcie od pomysłu do wdrożenia

Konkurs „Design dla przedsiębiorców. Dostępność Plus” jest organizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. PARP (jako instytucja pośrednicząca) dofinansuje cały proces projektowy, stanowiący komponent obligatoryjny każdego projektu, od analizy potrzeb firmy i opracowania strategii, po prototypowanie i testowanie produktu. Ponadto, firmy mogą dofinansować również jeden lub dwa dodatkowe komponenty fakultatywne. Jednym z nich jest doradztwo związane z komercjalizacją innowacji produktowej powstałej dzięki nowemu projektowi wzorniczemu. W ramach tego instrumentu przedsiębiorcy będą mogli pozyskać pieniądze również na inwestycje konieczne do wdrożenia do obrotu produktu opracowanego na podstawie projektu wzorniczego, stanowiące drugi z komponentów fakultatywnych przedsięwzięcia. Można będzie je przeznaczyć na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Wnioski mogą składać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski, tj. 11 województw kraju oprócz makroregionu Polska Wschodnia. To województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Przedsiębiorcy z tych regionów mają, bowiem, do dyspozycji wsparcie, dofinansowywane z innego, dedykowanego im Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Wysokość dofinansowania zależy od zakresu projektu, wielkości firmy i lokalizacji wdrożenia projektu. Oznacza to, że przedsiębiorcy chcący skorzystać wyłącznie z komponentów usługowych, będą mogli dofinansować swoje projekty nawet do 85 proc. ich wartości. Natomiast, firmy, które będą chciały skorzystać również z komponentu inwestycyjnego, mogą liczyć na dofinansowanie od 10 do 70 proc. wartości tej części projektu.

Maksymalne wsparcie, jakie można otrzymać w konkursie, to 1 125 000 zł. Wartość projektu musi się zmieścić między 60 tys. zł a 1,5 mln zł.

Więcej informacji znajduje się na stronie działania.

źródło: https://www.parp.gov.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content