Paszport do pracy, czyli gotowy przepis na znalezienie etatu

Paszport do pracy, czyli gotowy przepis na znalezienie etatu

– Niepełnosprawność nie jest przeciwwskazaniem do tego, by wykonywać pracę zawodową. Wierzymy, że możliwość podjęcia pracy pozwala każdemu człowiekowi na wszechstronny rozwój i na realizację swoich pasji i zainteresowań – mówiła dr Anna Łuczak, psycholog z Pracowni Psychologii i Socjologii Pracy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP), podczas seminarium podsumowującego projekt „Kompleksowa ocena zdolności do pracy osób z niepełnosprawnością ruchową”, współfinansowany ze środków PFRON.

Grupa ekspertów CIOP, która pracowała nad tym projektem, stoi na stanowisku, że satysfakcję przynosi praca zgodna z zainteresowaniami i możliwościami pracownika, wykonywana w dostosowanym dla niego środowisku pracy. Zdefiniowaniu miejsca pracy, w którym pracownik odnajdzie się najlepiej, służy właśnie model kompleksowej oceny zdolności do pracy. W ramach projektu takiej ocenie zostało poddanych 100 osób z niepełnosprawnością. W ich rekrutacji brała udział Integracja, reprezentowana podczas seminarium, które odbyło się 22 stycznia w Warszawie, przez prezes Ewę Pawłowską.

Kompleksowe badanie

W testowej grupie znalazły się wyłącznie osoby z niepełnosprawnością ruchową w wieku od 16 do 35 lat. Ponad połowę z nich stanowiły kobiety. Większość spośród badanych osób utrzymywało się z renty (74 proc.), a motywacją do uczestniczenia w projekcie była przede wszystkim chęć poprawienia swojej sytuacji na rynku pracy.

 

Czytaj cały artykuł

Autor: Ilona Berezowska

Źródło: niepelnosprawni.plFacebook
LinkedIn
Skip to content