Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: Bariery nie są wynikiem niepełnosprawności, lecz wyzwaniem do zmiany rzeczywistości

people

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: Bariery nie są wynikiem niepełnosprawności, lecz wyzwaniem do zmiany rzeczywistości

– Osoby z niepełnosprawnością są częścią naszego społeczeństwa, a społeczeństwo to wspólnota, która kształtuje się i rozwija dzięki unikalnym cechom każdej jednostki – przypomina Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych 5 maja, kiedy obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, a w Polsce także Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Ten dzień jest wyjątkową okazją do tego, aby przypomnieć, że każdy człowiek ma równe prawo do aktywnego udziału w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym.

„Bariery i ograniczenia, które utrudniają osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami swobodne funkcjonowanie, nie są wynikiem niepełnosprawności, lecz wyzwaniem do ciągłej zmiany otaczającej nas rzeczywistości” – przypomina na swojej stronie Paweł Wdówik.

„Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność ma miejsce, kiedy osoba, z powodu swojej niepełnosprawności, traktowana jest gorzej niż inna osoba w podobnej sytuacji. Wtedy mamy do czynienia z dyskryminacją bezpośrednią. Natomiast dyskryminacja pośrednia to sytuacja, gdy pozornie neutralny przepis, kryterium lub praktyka stawiają w szczególnie niekorzystnej sytuacji osoby niepełnosprawne w porównaniu do innych osób. Ponadto jako dyskryminację uważa się wszelkie niepożądane zachowania związane z niepełnosprawnością, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery” – czytamy na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

cały artykuł
autor:  bd
źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/