Pensja w 2021 roku. Wyższa, ale tylko minimalnie

Pensja w 2021 roku. Wyższa, ale tylko minimalnie

W 2021 roku pracownicy nadal będą mogli liczyć na podwyżki wynagrodzeń, ale będą one zdecydowanie skromniejsze niż w ubiegłych latach. Do tego nieco wyższy wzrost wynagrodzeń odnotujemy dopiero w ostatnich miesiącach przyszłego roku.

  • W kwestii wynagrodzeń przyszły rok nie będzie tak łaskawy dla pracowników, jak czasy sprzed pandemii.
  • Pracodawcy również planują wzrost wynagrodzeń, ale będzie on zdecydowanie wolniejszy niż na przykład w 2019 roku.
  • Według Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak 2020 jesień, podwyżki wynagrodzeń w okresie październik 2020-grudzień 2021 rr wyniosą od 3,5 proc. dla kadry zarządzającej do 4 proc. dla kadry kierowniczej, specjalistów i pracowników fizycznych.

Jak podał GUS, w październiku 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,7 proc. rok do roku i osiągnęło poziom 5458,88 zł. W porównaniu z wrześniem tego roku, odnotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 1,6 proc.

Spowodowane było to m.in. wypłatą premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, które – prócz płac zasadniczych – również zaliczane są do składników wynagrodzeń. Jak te kwoty będą wyglądały w przyszłym roku?

Cały artykuł
Autor:Katarzyna Domagała-Szymonek
Źródło: https://www.pulshr.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content