PFRON: będzie można składać skargi na utrudnienia architektoniczne i bariery

PFRON: będzie można składać skargi na utrudnienia architektoniczne i bariery

Możliwość złożenia skargi na utrudnienia architektoniczne lub bariery informacyjno-komunikacyjne wprowadza uchwalona w piątek,19 lipca, przez Sejm ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – informuje PFRON.

„W piątek 19 lipca br. Sejm RP przyjął ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dokument zakłada m.in. utworzenie Funduszu Dostępności, zlikwidowanie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w instytucjach publicznych, a także możliwość złożenia skargi na brak dostępności do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” – czytamy w poniedziałkowym komunikacie PFRON.

Przypomniano w nim, że celem przyjętej ustawy jest dążenie do sytuacji, w której osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnością, będą mogły w sposób możliwie samodzielny korzystać z usług publicznych. Przepisy określają nie tylko środki służące zapewnieniu dostępności, ale wskazują też konkretne obowiązki instytucji publicznych w tym zakresie.

Możliwość skargi

PFRON zaznacza, że najważniejszą zmianą, a jednocześnie istotnym instrumentem regulującym zapisy ustawy, jest możliwość zgłoszenia skargi na brak dostępności placówek publicznych. Zgodnie z nowymi przepisami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie egzekwować działania na rzecz dostępności.

Czytaj cały artykuł
Autor: PAP
Źródło: niepelnosprawni.pl