PFRON: Blisko 26 milionów złotych na projekt „Włączenie wyłączonych”

PFRON: Blisko 26 milionów złotych na projekt „Włączenie wyłączonych”

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik oraz wiceminister rodziny i polityki społecznej, 28 stycznia 2021 r. podpisali umowę partnerską, która rozpoczyna realizację projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. Koncepcja projektu opiera się na wypracowaniu i przetestowaniu nowych form wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz instrumentów pomagających osobom niepełnosprawnym w założeniu firmy lub w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia.

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji dotyczącej wdrożenia nowych lub zmodyfikowanych instrumentów wspierania aktywności zawodowej do systemu prawnego, m.in.

  • instrument wspierania pracodawców – dostosowanie do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskanie niepełnosprawnego pracownika, utrzymania w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków niepełnosprawności,
  • instrument wspierania osób niepełnosprawnych – pozyskanie przez nie zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną a zawodową,
  • instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie podejmowania przez nie działalności gospodarczej.

Rezultatem projektu będzie podniesienie jakości działań realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych, polegających w szczególności na zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2023 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz  Stowarzyszeniem Czas, Przestrzeń, Tożsamość.

Jego wartość to 25 960 062,61 zł.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/miliony-zlotych-na-wsparcie-osob-niepelnosprawnych-na-rynku-pracy-wiceminister-podpisal-umowe

http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1165,miliony-zlotych-na-wsparcie-osob-niepelnosprawnych-na-rynku-pracy-wiceminister-podpisal-umowe

https://www.youtube.com/watch?v=COvAMxu9jKM

 

źródło: http://www.pfron.org.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content