PFRON: Dofinansowania do wynagrodzeń lub refundacja składek – stan zagrożenia epidemicznego i epidemii

https://pixabay.com/

PFRON: Dofinansowania do wynagrodzeń lub refundacja składek – stan zagrożenia epidemicznego i epidemii

Stan zagrożenia epidemicznego i epidemii – termin i bezpieczna forma składania dokumentów, o które wzywa Fundusz, w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi dofinansowań do wynagrodzeń pracowników lub refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.

W związku z nadzwyczajną sytuacją, związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, a tym samym utrudnień w składaniu dokumentacji papierowej, Wnioskodawca, który otrzymał pismo z Funduszu o wypowiedzenie się lub przedstawienie dowodów, w sprawie toczącego się postępowania lub informację o ustaleniu kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, o wartości innej niż wnioskowana, może postąpić w sposób opisany poniżej.

Jeśli dostałeś informację o zmniejszeniu kwoty przysługującego dofinansowania do wynagrodzeń lub refundacji składek i chcesz złożyć do Prezesa Zarządu PFRON wniosek o wydanie decyzji w sprawie przysługującej kwoty dofinansowania lub refundacji, a nie masz możliwości – z powodu stanu epidemii – zrobić tego w formie papierowej, w obowiązującym terminie 14 dni od otrzymania informacji:

  • możesz złożyć wniosek – z krótkim uzasadnieniem – poprzez moduł Korespondencja w aplikacji SODiR, w której składasz comiesięczne wnioski o wsparcie. Wystarczy, że zalogujesz się na stronę SODiR: www.sod.pfron.org.pl, wybierzesz moduł Korespondencja, a następnie „Nowa wiadomość wychodząca”. Składany wniosek, poza krótkim uzasadnieniem, musi zawierać dodatkowo informację o okresie sprawozdawczym, którego dotyczy,
  • a w przypadku, gdy nie masz dostępu do SODiR, ponieważ wybrałeś papierowy sposób składania wniosków o dofinasowanie do wynagrodzeń lub refundację składek, złóż papierowo wniosek o wydanie decyzji w sprawie przysługującej kwoty wsparcia, niezwłocznie, gdy ustanie przeszkoda, w związku z którą nie było to możliwe do zrobienia w wyznaczonym terminie. We wniosku wskaż dodatkowo, z jakiej przyczyny nastąpiło opóźnienie w złożeniu wniosku. Wzór wniosku, który składasz papierowo możesz pobrać z tego miejsca.

Jeśli dostałeś pismo z PFRON w związku z toczącym się postępowaniem wyjaśniającym/administracyjnym, wzywające do złożenia wyjaśnień lub przedstawienia dowodów, a nie jesteś w stanie – z powodu trwania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii – złożyć żądanych dokumentów w terminie wskazanym w piśmie, zadzwoń lub wyślij wiadomość e-mail do pracownika PFRON, który prowadzi Twoją sprawę. Telefon i/lub adres e-mail znajdziesz w końcowej części otrzymanego pisma.

Jednocześnie Fundusz przypomina, iż wszystkie dokumenty żądane w toku prowadzonych postępowań, a także wniosek do Prezesa Zarządu PFRON o wydanie decyzji w sprawie przysługującej kwoty dofinansowania do wynagrodzeń/refundacji składek, możesz złożyć także:

  • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
  • w samoobsługowych punktach obsługi kancelaryjnej udostępnionych w wojewódzkich oddziałach PFRON oraz w Biurze PFRON.

 

Źródło: PFRONFacebook
LinkedIn
Skip to content