PFRON: Dzięki iPFRON+ ubieganie się o dofinansowanie będzie prostsze

PFRON: Dzięki iPFRON+ ubieganie się o dofinansowanie będzie prostsze

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisał z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę na realizację projektu iPFRON+. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 22 mln złotych powstanie platforma, która znacząco ułatwi osobom niepełnosprawnym i organizacjom pozarządowym aplikowanie o środki z PFRON.

Zgodnie z założeniami system ułatwi nie tylko aplikowanie o dofinansowania. Projekt ma pozwolić także na lepsze dopasowanie form pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym. W efekcie, dzięki nowej platformie każdą sprawę będzie można załatwić przez internet, bez konieczności osobistego kontaktowania się z urzędem.

– Jesteśmy nowoczesną, otwartą i opartą na cyfryzacji instytucją, która poprzez większą dostępność programów i projektów realnie wspiera osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności – podkreśla prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.
Projekt zakłada objęcie e-usługą wszystkich obecnych i nowych programów wsparcia realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowy system będzie intuicyjnym i funkcjonalnym narzędziem, w ramach którego będzie można także korzystać z wypracowanego i z sukcesem wdrażanego Systemu Obsługi Wsparcia.

Dzięki systemowi, wsparciem zostanie objętych na wstępie 40 tysięcy osób niepełnosprawnych.

źródło: PFRONFacebook
LinkedIn
Skip to content