PFRON: Konferencja o modelu wsparcia

PFRON: Konferencja o modelu wsparcia

Podsumowanie projektu wypracowania i upowszechniania modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy odbyło się w środę w ramach konferencji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wziął w niej udział prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz. Gościem honorowym była minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Spotkanie, które podsumowało cykl 16 konferencji regionalnych, poprowadziła prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka, Dyrektor CIOP-PIB. Dzięki referatom, które wygłosili międzynarodowi eksperci w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością i starannie zaplanowanym warsztatom przedsiębiorcy otrzymali praktyczne narzędzia, przydatne w organizowaniu stanowisk pracy przyjaznych osobom niepełnosprawnym.

Jednym z gości specjalnych konferencji był Joachim Breuer, prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego, ISSA, który wygłosił prelekcję pod tytułem „Demaskowanie mitów związanych z powrotem do pracy i miejsc pracy integrujących społecznie”. Z kolei Friedrich Mehrhoff, przewodniczący Komisji ds. Pracy i Zatrudnienia Rehabilitation International mówił o międzynarodowych wytycznych dla przedsiębiorstw w zakresie dostępności.

Minister Marlena Maląg zwróciła uwagę, że zwiększanie aktywizacji osób niepełnosprawnych to kluczowe wyzwanie obecnego rządu.

Kiedy patrzymy na rynek pracy osób niepełnosprawnych, to widać, że liczba pracodawców i pracowników, których dofinansowuje PFRON, wzrasta. Natomiast nie możemy powiedzieć, że jesteśmy z tego zadowoleni, bo tak naprawdę jest wiele rzeczy do zrobienia. Dlatego też uważam, że dzisiejsze spotkanie, w którym uczestniczą też pracodawcy, ta wymiana doświadczeń i to, co robi przede wszystkim CIOP poprzez przygotowanie pracodawców, i Fundusz przygotowując poprzez swoje programy, może spowodować, że przy wspólnym naszym działaniu będziemy osiągali sukcesy – mówiła minister Maląg.

O wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy mówił prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Wsparcie rynku pracy osób niepełnosprawnych to kluczowy obszar działań PFRON, na który przeznaczamy w tym roku prawie 3,5 mld złotych. Dzięki działaniom podejmowanym przez PFRON wspólnie z rządem, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz liderem projektu – Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym realnie poprawia się sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy – podkreślił prezes PFRON.

„Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” to projekt dofinansowany ze środków unijnych, który zakłada opracowanie i upowszechnienie zestawu technik i zasad postępowania w zakresie stworzenia optymalnego dla niepełnosprawnego pracownika środowiska pracy.

Na realizację projektu przeznaczono ponad 4 mln złotych. W jego ramach Fundusz odpowiadał m.in. za analizę rozwiązań i instrumentów z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, które posłużyły do opracowania modelu wsparcia. Fundusz pomógł opracować mapę drogową dla niepełnosprawnych pracowników, serię poradników dla pracodawców, wizualizacje środowiska pracy dla osób niepełnosprawnych czy interaktywne aplikacje w technice wirtualnej rzeczywistości do prezentacji dostosowania środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Konferencję zorganizował Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, przy współpracy z partnerami projektu – Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji oraz Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych.

 

Galeria zdjęćFacebook
LinkedIn
Skip to content