PFRON: Konsultacje ws. strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami

PFRON: Konsultacje ws. strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Ruszyły konsultacje publiczne w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030. Uwagi można składać do 5 czerwca 2020 r.

Projekt dokumentu „Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030” wraz z projektem stosownej uchwały Rady Ministrów, uzasadnieniem, formularzem dot. oceny skutków regulacji i formularzem zgłaszania uwag dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

Dokumenty do pobrania znajdują się również na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Uwagi można składać do dnia 5 czerwca 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wypełniony formularz zgłaszania uwag należy przesłać na adresy: Martyna.Madry@mrpips.gov.pl oraz Anna.Iwanczyk@mrpips.gov.pl.

W tytule wiadomości należy wpisać „Konsultacje projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030”.

 

źródło: PFRON



Facebook
LinkedIn
Skip to content