PFRON: Kopiowanie danych w e-PFRON2

PFRON: Kopiowanie danych w e-PFRON2

W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące braku możliwości kopiowania danych ze złożonych w okresie wcześniejszym deklaracji uprzejmie wyjaśniamy, że z uwagi na wprowadzenie nowych formularzy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U., z 2021 r. poz. 1939 z 27 października 2021 r.) w bieżącym okresie rozliczeniowym tj. za 02.2022 nie ma możliwości kopiowania danych, ponieważ aktualne formularze znacząco różnią się od składanych we wcześniejszych okresach i przenoszenie danych spowodowałoby błędne wypełnienie dokumentu.

Dlatego też w bieżącym okresie rozliczeniowym należy utworzyć nowy dokument wykorzystując do tego dostępny w systemie od 10.03.2022 wzór formularza.

W kolejnym okresie rozliczeniowym funkcja kopiowania danych z poprzedniego dokumentu będzie działała jak dotychczas.l

 

źródło: https://www.pfron.org.pl