PFRON: Krzysztof Michałkiewicz prezesem zarządu PFRON

PFRON: Krzysztof Michałkiewicz prezesem zarządu PFRON

15 listopada 2019 r. premier Mateusz Morawiecki na wniosek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg powołał Krzysztofa Michałkiewicza na stanowisko prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Krzysztof Michałkiewicz urodził się 26 września 1953 r. w Obornikach Śląskich. Ukończył studia socjologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1979 r. rozpoczął pracę jako socjolog w Zakładzie Remontowym Energetyki w Lublinie (1979–1981).

W 1980 r. wstąpił do NSZZ „Solidarność”. W 1981 r. pracował w zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” w Lublinie, był redaktorem Biuletynu Informacyjnego. Za udział w strajku WSK Świdnik został aresztowany i skazany na karę 2,5 roku pozbawienia wolności. W latach 1982–1983 przebywał w zakładach karnych w Lublinie, Łodzi, Łęczycy i Hrubieszowie. W 1983 r. w trakcie przerwy w odbywaniu kary więzienia otrzymał paszport z prawem jednokrotnego przekroczenia granicy polskiej. Wspólnie z rodziną wyjechał do Australii, gdzie przez organizacje polonijne wspierał opozycję w kraju. Jako człowiek „Solidarności” współorganizował w stolicy Australii, historyczne i wolne wybory do Sejmu i Senatu 4 czerwca 1989 roku.

Po powrocie do kraju w 1992 r. został kierownikiem Rejonowego Urzędu Pracy w Lublinie. W latach 1992–1998 sprawował funkcję dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej, a w latach 1999–2002 dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego. W latach 2002–2003 był zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a w latach 2003–2004 dyrektorem Domu Pomocy Społecznej. Od 2004 r. pełnił funkcję zastępcy prezydenta Lublina.

W wyborach parlamentarnych z 2005 r. został wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości na posła V kadencji w okręgu lubelskim. Od 31 października 2005 r. do 5 maja 2006 r. sprawował urząd ministra pracy i polityki społecznej w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza.

W wyborach w 2007 r. po raz drugi uzyskał mandat poselski, zaś w wyborach w 2011 r. z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. Pełni funkcję prezesa zarządu okręgowego Prawa i Sprawiedliwość okręgu nr 6 – Lublin.

W latach 2015-2019 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych oraz prezesem rady nadzorczej PFRON.

Był przewodniczącym podkomisji stałej do spraw pomocy społecznej oraz członkiem komisji polityki społecznej i rodziny. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego lubelskiego zespołu parlamentarnego oraz parlamentarnego zespołu ds. osób starszych. Był także członkiem parlamentarnego zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Odznaczony medalem Lumen Mundi, nadawanym przez abp. metropolitę lubelskiego (2000).

 

Źródło: www.pfron.org.plFacebook
LinkedIn
Skip to content