PFRON: Nowe terminy składania sprawozdań finansowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19

https://pixabay.com/

PFRON: Nowe terminy składania sprawozdań finansowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19

Informujemy, iż w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19, w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2020 poz.570).

W związku z powyższym wydłużony został termin na złożenie elektronicznego sprawozdania finansowego za 2019 r. lub „oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2019 r.” do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON do dnia 15 października 2020 r.

Elektroniczne sprawozdanie finansowe lub skan oświadczenia za 2019 r. podpisane kwalifikowanym certyfikatem CK lub profilem zaufanym PZ należy przesłać bezpośrednio na wskazane poniżej skrzynki e-mail właściwych terytorialnie Oddziałów PFRON:

 1. Oddział Dolnośląski: sprawozdania.wroclaw@pfron.org.pl
 2. Oddział Kujawsko-Pomorski: torun@pfron.org.pl
 3. Oddział Lubelski: lublin@pfron.org.pl
 4. Oddział Lubuski: zielonagora@pfron.org.pl
 5. Oddział Łódzki: pfron.lodz@pfron.org.pl
 6. Oddział Małopolski: krakow@pfron.org.pl
 7. Oddział Mazowiecki: warszawa@pfron.org.pl
 8. Oddział Opolski: sprawozdania.opole@pfron.org.pl
 9. Oddział Podkarpacki: sprawozdania.rzeszow@pfron.org.pl
 10. Oddział Podlaski: bialystok@pfron.org.pl
 11. Oddział Pomorski: gdansk@pfron.org.pl
 12. Oddział Śląski: katowice@pfron.org.pl
 13. Oddział Świętokrzyski: kielce@pfron.org.pl
 14. Oddział Warmińsko-Mazurski: olsztyn@pfron.org.pl
 15. Oddział Wielkopolski: sprawozdania.poznan@pfron.org.pl
 16. Oddział Zachodniopomorski: szczecin@pfron.org.pl

Przypominamy, że przedsiębiorcy, którzy złożą elektroniczne sprawozdania finansowe do KRS, nie mają obowiązku składania ich do PFRON.

W celu sprawniejszej realizacji zadania weryfikacji sytuacji ekonomicznej wnioskodawców ubiegających się o dofinansowania do wynagrodzeń, w 2020 r. Fundusz będzie korzystał ze złożonych przez beneficjentów elektronicznych sprawozdań finansowych – dostępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Należy jednak mieć na uwadze, iż złożone w KRS sprawozdania finansowe będą weryfikowane przez Fundusz pod kątem braków formalnych/błędów finansowych i w razie stwierdzenia nieprawidłowości, PFRON ma prawo wezwać wnioskodawcę do ich uzupełnienia.

źródło: https://www.pfron.org.pl