PFRON: Nowe wzory INF-Z, INF-1, INF-2. Co się zmienia?

PFRON: Nowe wzory INF-Z, INF-1, INF-2. Co się zmienia?

Trwają prace nad wprowadzeniem nowych formularzy składanych w PFRON.

Chodzi o:

 1. wzór informacji ewidencyjnej zgłoszeniowej lub aktualizacyjnej o symbolu INF-Z;
 2. wzór informacji miesięcznej o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-1;
 3. wzór informacji rocznej o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-2.

Zmiana zakresu informacyjnego tych formularzy wynika z:

 1. rozszerzenia kręgu sprzedających uprawnionych do wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON oraz
 2. nałożenia na nich obowiązku składania informacji, o których mowa w art. 21 ust. 2f ustawy o rehabilitacji, w tym informacji ewidencyjnej INF-Z (dotychczas obowiązek ten dotyczył tylko podmiotów o co najmniej 25‑etatowym zatrudnieniu ogółem) oraz konieczności zachowania spójności z zakresami informacyjnymi deklaracji wpłat na PFRON.

Wzór INF-Z
W załączniku nr 1 do rozporządzenia określono wzór Informacji ewidencyjnej zgłoszeniowej lub aktualizacyjnej (INF-Z). 

UWAGA! Deklaracja DEK‑Z oraz informacja ewidencyjna zgłoszeniowa lub aktualizacyjna INF-Z mogą być składane zamiennie tak, by ponownie nie składać tych dokumentów i nie powielać tych samych danych, gdy pracodawca już je przekazał w siostrzanym dokumencie. Dlatego zakresy informacyjne tych formularzy są ze sobą zsynchronizowane.

Co to jest informacja INF-Z
Informacja INF-Z składa się z:

 • bloku informacyjnego (zawierającego informacje o dokumencie oraz dane dotyczące jej rodzaju, daty wypełnienia i okresu sprawozdawczego),
 • bloku danych pracodawcy (zawierającego nr w rejestrze PFRON, NIP i REGON oraz nazwę i adres pracodawcy),
 • bloku adresu do korespondencji (zawierającego adresata oraz adres, na który należy kierować korespondencję do pracodawcy),
 • bloku dodatkowych danych o pracodawcy (zawierającego dane identyfikujące rodzaj pracodawcy dla celu ustalania poszczególnych przesłanek wpływających na zakres obowiązku wpłat lub zwolnienie z nich i możliwość wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat),
 • bloku podlegania obowiązkowi wpłat na PFRON (zawierającego informacje o przebiegu obowiązku wpłat),
 • bloku dotyczącego osoby odpowiedzialnej za kontakty z PFRON  (zawierającego dane kontaktowe tej osoby), bloku uwag oraz bloku oświadczeń końcowych.

  Dodatkowe dane identyfikujące nową grupę uprawnionych sprzedających, o których mowa w art. 22 ustawy o rehabilitacji, zostały uwzględnione w poz. 36 (status przedsiębiorstwa społecznego), 37 (data uzyskania tego statusu) i 38 (data utraty statusu) INF-Z.

Konstrukcja tych pozycji jest analogiczna do konstrukcji danych dotyczących statusu pracodawcy chronionego rynku pracy (dotychczasowe poz. 30-32 DEK-Z). Rozszerzenie kręgu uprawnionych sprzedających nastąpi z dniem 30 października 2022 r. Dlatego za okresy do września 2022 r. włącznie pracodawca wykazuje w poz. 35 kod innego pracodawcy.

cały artykuł
autor: Tomasz Król 
źródło: https://samorzad.infor.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content