PFRON: Nowy termin składania wniosku Wn-U-G – zmiana w rozporządzeniu

PFRON: Nowy termin składania wniosku Wn-U-G – zmiana w rozporządzeniu

19 kwietnia 2022 r. opublikowane zostało rozporządzenie zmieniające¹ rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych². Na podstawie tego aktu zmienił się:

  • termin składania wniosku Wn-U-G począwszy od wniosków składanych za styczeń 2022 r.
  • wzór wniosku Wn-U-G, który będziecie Państwo stosować od wniosków składanych w okresie od 1 września 2022 r.

W sierpniu 2022 r. na witrynie PFRON – w zakładce z formularzami dotyczącymi refundacji składek – zamieścimy nowy wzór wniosku Wn-U-G oraz wyjaśnienia, w jaki sposób go uzupełniać. Do wniosków składanych do 31 sierpnia 2022 r. stosujecie Państwo dotychczasowy wzór formularza. Przypominamy o zasadach wypełniania poz. 44 w obecnie obowiązującym wniosku Wn-U-G. Pisaliśmy o tym w komunikacie z 31.01.2022 r.

Według nowych przepisów osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa:

  • wniosek Wn-U-G za styczeń 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r.;
  • wniosek Wn-U-G za luty 2022 r. i kolejne miesiące w terminie do ostatniego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym upłynął termin w ZUS³ do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Sobota uznana jest za dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy. W związku z tym, gdy ostatni dzień terminu na złożenie wniosku przypada w sobotę lub w niedzielę, termin ten przesuwany jest na najbliższy dzień powszedni.

Terminy składania wniosku Wn-U-G w 2022 r. przedstawia tabela.

Okres prowadzenia działalności gospodarczej Termin złożenia wniosku Wn-U-G
Styczeń 2022 do 2 maja 2022
Luty 2022 do 2 maja 2022
Marzec 2022 do 31 maja 2022
Kwiecień 2022 do 30 czerwca 2022
Maj 2022 do 1 sierpnia 2022
Czerwiec 2022 do 31 sierpnia 2022
Lipiec 2022 do 30 września 2022
Sierpień 2022 do 31 października 2022
Wrzesień 2022 do 30 listopada 2022
Październik 2022 do 2 stycznia 2023
Listopad 2022 do 31 stycznia 2023
Grudzień 2022 do 28 lutego 2023

W oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy:

  • refundacja składek za styczeń 2022 r. na podstawie poprawnych wniosków Wn-U-G złożonych w marcu i kwietniu 2022 r. oraz
  • refundacja składek za luty 2022 r. na podstawie poprawnych wniosków Wn-U-G złożonych w kwietniu 2022 r.,

– będzie w najbliższym czasie sukcesywnie wypłacana.

Jeżeli będziecie mieć Państwo pytania w sprawie zmian w rozporządzeniu dotyczącym refundacji składek, prosimy o kontakt z nami pod numerem telefonu: (22) 581-84-10 wew. 1 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00). Możecie Państwo do nas również pisać w tej sprawie na adres: sod@pfron.org.pl lub w SODiR w module ‘Korespondencja’.

 

¹ Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia  15.04.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 839)

² Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1218, ze zm.)

³ Termin określony w art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021, poz. 423, ze zm.)

źródło: https://www.pfron.org.pl/