PFRON: Od 1 lipca 2022 r. zablokujemy wysyłkę dokumentów z SODiR Off-Line

PFRON: Od 1 lipca 2022 r. zablokujemy wysyłkę dokumentów z SODiR Off-Line

Szanowni Państwo

Informujemy, że od 1 lipca 2022 r. zablokujemy możliwość wysyłki dokumentów Wn-D wraz z załącznikami z SODiR¹ Off-Line. Od tego dnia wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń złożycie Państwo tylko w SODiR On-Line. Przypominamy, że od 11 kwietnia 2022 r. udostępniliśmy w SODiR On-Line nowe funkcje, które ułatwią Państwu złożenie wniosku Wn-D wraz z załącznikami. Jedną z nich jest wprowadzenie do SODiR On-Line funkcji importu plików z zewnętrznych aplikacji kadrowo-płacowych. Pisaliśmy o tym w komunikacie Zmiany w SODiR On-Line dla pracodawców. Prezentujemy w nim w jaki sposób przebiega import plików w SODiR On-Line.

Dlatego ponownie zachęcamy Państwa do korzystania już od teraz z funkcji importu plików Wn-D i INF-D-P w SODiR On-Line. Obecnie możecie Państwo przeprowadzić cały proces wysyłki dokumentów wraz z zastosowaniem funkcji importu w SODiR On-Line.

Przed przystąpieniem do importu przygotowanych przez Państwa plików xml zalecamy sprawdzanie ich poprawności w oparciu o dokument „Struktura plików do importu do systemu SODiR On-Line”. Gdyby w trakcie importu w SODiR On-Line pojawił się komunikat, wskazujący na brak wymaganych atrybutów w pliku xml lub inne błędy w strukturze, zgłoście Państwo ten fakt swojemu dostawcy systemu kadrowo-płacowego. Dostawca powinien dostosować format plików xml tworzonych w systemie kadrowo-płacowym do wymaganego w SODiR. Więcej informacji na temat importu dokumentów znajdziecie Państwo w „Instrukcji importu dokumentów Wn-D i INF-D-P do systemu SODiR On-Line”.

Stosowanie importu plików w SODiR On-Line nie jest obowiązkowe. Import dokumentów Wn-D wraz załącznikami INF-D-P używany jest głównie przez pracodawców, którzy zatrudniają wielu pracowników niepełnosprawnych i dlatego wypełniają wiele załączników INF-D-P. Wniosek Wn-D z załącznikami możecie Państwo aktualnie tworzyć w SODiR On-Line poprzez:

  • wybór funkcji ‘Nowy dokument Wn-D’ lub
  • otworzenie ‘Listy dokumentów Wn-D’ i wybranie istniejącego wniosku z listy, a następnie utworzenie nowego dokumentu za pomocą opcji ‘Kopiuj’ albo
  • wybór funkcji ‘Importuj dokumenty Wn-D’.

Jeżeli będziecie mieć Państwo pytania w sprawie importu plików w SODiR On-Line prosimy o kontakt z nami pod numerem telefonu: (22) 581-84-10 wew. 1 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00). Możecie Państwo do nas również pisać w tej sprawie na adres: sod@pfron.org.pl lub w SODiR w module ‘Korespondencja’.

¹ System Obsługi Dofinansowań i Refundacji dostępny jest aktualnie w wersji On-Line i Off-Line.
Od 1 lipca 2022 r. SODiR będzie dostępny dla Państwa wyłącznie w wersji On-Line.

Aplikacja SODiR On-Line pozwala na bezpośrednią pracę w systemie SODiR, przygotowanie i przesyłanie wypełnionych dokumentów do PFRON. Pozwala również na otrzymywanie korespondencji elektronicznej od PFRON (bez konieczności zakładania konta email). Aplikacja SODiR On-Line dostępna jest pod adresem sod.pfron.org.pl.

Aplikacja SODiR Off-Line jest samodzielnym programem pozwalającym na przygotowanie dokumentów, dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń (bez konieczności dostępu do Internetu), a następnie ich wysłanie. Jedynie w momencie wysyłki wniosku i załączników niezbędny jest dostęp do Internetu.Facebook
LinkedIn
Skip to content