PFRON: Od 1 września 2022 r. nowy wniosek Wn-U-G

PFRON: Od 1 września 2022 r. nowy wniosek Wn-U-G

Informujemy, że od 1 września 2022 r. obowiązuje nowy wzór wniosku Wn-U-G1 (pobierz) dla niepełnosprawnych przedsiębiorców, którzy ubiegają się o refundację składek ZUS. Nowy wzór wniosku jest dla Państwa dostępny w Biurze Funduszu, Oddziałach terenowych PFRON oraz na stronie internetowej PFRON. Nowy Wn-U-G jest także dostępny w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji2. Wyświetli się on do wypełnienia automatycznie przy pomocy używanych przez Państwa dotychczas funkcji tworzenia nowego wniosku lub korekty.


Od kiedy stosować nowy druk?

Od 1 września 2022 r. należy stosować nowy wzór formularza Wn-U-G:

  • gdy będą Państwo składać wniosek zwykły za okresy od stycznia 2022 r.
  • gdy będą Państwo składać wniosek korygujący za okresy od stycznia 2009 r.

Złożenie wniosku Wn-U-G w formie papierowej na niewłaściwym formularzu spowoduje odrzucenie dokumentu i wezwanie do uzupełnienia.

Uwaga! Dotychczasowy (stary) wzór wniosku Wn-U-G prosimy stosować od 1 września 2022 r. wyłącznie do wniosków zwykłych za okresy od stycznia 2009 do grudnia 2021 r. Może to wystąpić tylko w sytuacji, gdy ubiegają się Państwo o przywrócenie terminu składania wniosku Wn-U-G za miesiąc z tamtego okresu.


Na co zwrócić szczególną uwagę?

Pierwszy wniosek Wn-U-G za okres od stycznia 2022 r., który będą Państwo składać po 31 sierpnia 2022 r. na nowym wzorze, musi mieć uzupełnione wszystkie pozycje. Dlatego należy wypełnić także pozycje, które zawierają formy prawne, formę własności, wielkość, PKD, nazwę, dane adresowe (w tym adres korespondencyjny) i numer rachunku bankowego. Uzupełnianie tych pozycji nie jest obowiązkowe dopiero w kolejnych wnioskach składanych na nowym wzorze, jeżeli pierwszy wniosek na nowym wzorze za okresy z 2022 r. został zweryfikowany poprawnie, a dane w nim wykazane nie uległy zmianie. Jeśli więc od 1 września 2022 r. pierwszym wnioskiem nadanym na nowym wzorze będzie dla Państwa np. wniosek o refundację składek za sierpień 2022 r., to należy go wypełnić w całości (podać wszystkie dane). Jeżeli jednak od 1 września 2022 r. jako pierwszy wniosek według daty nadania, będą Państwo składać korektę z bieżącego roku, np. za luty 2022 r., to w tej korekcie trzeba wypełnić wszystkie dane. Szczególną uwagę prosimy zwrócić na wypełnienie danych adresowych, jak też danych kontaktowych: adres e-mail i telefon. Chcemy zaktualizować te dane, aby mieć z Państwem kontakt. Wymaga tego także przypis do druku.


Gdzie szukać więcej informacji?

Wyjaśnienia jak wypełnić nowy wniosek Wn-U-G znajdą Państwo:

  • na 2 i 3 stronie nowego wniosku Wn-U-G (przypisy do druku),
  • na witrynie PFRON3 w formie pytań i odpowiedzi, oraz w filmie instruktażowym,
  • w kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu właściwego Oddziału PFRON lub infolinii (22) 581-84-10 wew. 1 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00),
  • wysyłając pytania pod adres mailowy: sod@pfron.org.pl lub w SODiR w module ‘Korespondencja’.


Nowy wzór został określony w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia  15.04.2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 839).

2 System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) jest bezpłatnym systemem, w którym można przygotowywać i wysyłać wnioski Wn-U-G, Wn-U-A, Wn-D z załącznikami. Pozwala również na otrzymywanie korespondencji elektronicznej od PFRON w sprawie złożonych wniosków (bez konieczności zakładania konta email). Aby móc wysyłać wnioski za pośrednictwem SODiR trzeba w pierwszym lub kolejnym wniosku Wn-U-G składanym w wersji papierowej złożyć odpowiednie oświadczenie w poz. 50 i 51. Wnioskodawca otrzyma hasło i login od PFRON w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w formie dokumentu pisemnego z zaznaczoną odpowiedzią ‘Proszę o wydanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu’.

3 www.pfron.org.pl zakładka Osoby niepełnosprawne / Dofinansowanie działalności gospodarczej / Refundacja składek ZUS / Formularze dotyczące refundacji składek ZUSFacebook
LinkedIn
Skip to content