PFRON: POPON na VIII Konferencji „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu”

PFRON: POPON na VIII Konferencji „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu”

Grudziądzka Marina – historyczne  miejsce nad samą Wisłą, tu zorganizowana została ósma edycja konferencji „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu – Wsparcie osób niepełnosprawnych w miejscu pracy”, w której wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami oraz instytucje na co dzień wspierające środowisko osób z niepełnosprawnościami. Organizatorami wydarzenia byli Urząd Miasta Grudziądza, Okręgowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ze względu na stan epidemiczny w kraju konferencja miała wyłącznie charakter on-line i była transmitowana za pośrednictwem You Tube.
Spotkanie rozpoczął gospodarz Miasta Maciej Glamowski Prezydent Miasta Grudziądza, następnie uczestników przywitali Waldemar Adametz Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy oraz Aleksandra Gierej Dyrektor Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PFRON, która jednocześnie pełniła funkcję moderatora. Odczytane zostały, również listy Posłanki na Sejm obecnej kadencji Ewy Kozaneckiej oraz Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka, którzy wyrazili wdzięczność za nieustanne zaangażowanie w poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.
Pierwsza część konferencji należała do organizacji pozarządowych, które na co dzień wspierają osoby z niepełnosprawnościami zarówno w rehabilitacji społecznej, jak i zawodowej. Wszystkie mają doświadczenie w zatrudnianiu bądź przygotowaniu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.
Tuż po organizacjach prezentacje przedstawiali pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami. Podobnie jak w przypadku wypowiedzi organizacji, również pracodawcy podnosili temat dotyczący dwóch nierozerwalnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej zgodnie twierdząc, że nie ma bardziej oddanego pracownika niż osoba z niepełnosprawnością.

Po krótkiej przerwie zebrani mieli ogromną przyjemność wysłuchać krótkiego recitalu Kamila Czeszela, torunianina, z którego jesteśmy ogromnie dumni. W minioną sobotę wygrał Konkurs Debiutów na 57. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu piosenką „Burze”, której nie zabrakło podczas wczorajszego występu. Nie ukrywam, że wszyscy byliśmy zachwyceni i serdecznie dziękujemy Kamilowi za wspaniały występ.

Ostatnią część przeznaczono na wzajemną wymianę doświadczeń instytucji, które na co dzień zajmują się wspieraniem środowiska osób z niepełnosprawnościami. Nie zabrakło prezentacji dotyczących wsparcia finansowego, z którego mogą skorzystać pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami, jak i same osoby z niepełnosprawnością ubiegające się o pracę bądź już będące pracownikiem.

Podsumowując wczorajsze spotkanie można śmiało stwierdzić, iż już na samym etapie rozpoczęcia edukacji przez osobę z niepełnosprawnościami środowisko, społeczność lokalna oraz instytucje powinny dążyć do jak największego usamodzielnienia osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami tak, by odnalazły się w dorosłym życiu, by świadomie (na ile to możliwe) wybierały swoją indywidualną ścieżkę kariery zawodowej. Bez tego wsparcia cały proces rehabilitacji nie jest skuteczny, a wszyscy podejmujący wszelkie działania – organizacje, pracodawcy, instytucje – wzajemnie się w nich uzupełniają.

 

źródło: http://www.pfron.org.plFacebook
LinkedIn
Skip to content