PFRON: Posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw Osób Niepełnosprawnych

PFRON: Posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw Osób Niepełnosprawnych

7 lutego 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

 

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Pan Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych udział wzięli licznie przybyli członkowie Rady, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Pan Michał Pelczarski, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Pani Marlena Maląg, zastępca dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej – Pani Justyna Pawlak oraz przedstawiciele innych organizacyjnych jednostek mających wpływ na politykę wobec osób niepełnosprawnych. Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej, Pani Monika Zima-Parjaszewska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

 

Na początku obrad wręczono z rąk Pana Ministra Krzysztofa Michałkiewicza nominacje dwóm nowym członkom Rady. W skład Krajowej Rady Konsultacyjnej powołane zostały: Pani Natalia Marciniak Madejska ze Stowarzyszenia „Na TAK”, jako reprezentantka organizacji pozarządowej oraz Pani Katarzyna Niemyjska, z ramienia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, organizacji reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu.

Dalsza część konferencji podzielona została na sesje tematyczne odpowiadające wybranym działaniom, nad którymi pracowało MRPiPS w sferze wsparcia osób niepełnosprawnych:

  • Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
  • Program Dostępność + wraz z obszarami, za które odpowiada MRPiPS.

Zgodnie z porządkiem obrad w pierwszej sesji dotyczącej Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pan Minister Krzysztof Michałkiewicz przedstawił Plan wsparcia osób niepełnosprawnych na 2019 rok, oraz założenia projektu: centr opiekuńczo-mieszkalnych. Ponadto Pani Dyrektor Justyna Pawlak przedstawiła program usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019.

W kolejnej sesji dotyczącej programu DostępnośćPus prezentacje przedstawiła Pani Naczelnik Wydziału Analiz i Współpracy Międzynarodowej w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych- Anna Iwańczyk, która wyjaśniła w jaki sposób program ten poprawi sytuację niepełnosprawnych i nakrereśliła zakres działań MRPiPS i PFRON.

Sesje podsumowała dyskusja członków Krajowej Rady Konsultacyjnej na tematy przewodnie spotkania.

Następnie głos zabrali: Pan Marek Kalbarczyk z Fundacji „Szansa dla Niewidomych” wygłaszając krótkie przemówienie dotyczące sytuacji osób z niepełnosprawnością wzroku, i Pani Elżbieta Neroj z Ministerstwa Edukacji Narodowej, która przedstawiła główne założenia planu działań MEN w zakresie wdrażania edukacji włączającej.

Posiedzenie zamknęła Pani przewodnicząca, Monika Zima-Parjaszewska.

fot. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Źródło: pfron.org.plFacebook
LinkedIn
Skip to content