PFRON: Raport o dostępności podmiotów publicznych

PFRON: Raport o dostępności podmiotów publicznych

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym, przygotowało raport o dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej podmiotów publicznych. Zgromadzone w nim informacje i rekomendacje pozwolą na lepsze dopasowanie wsparcia skierowanego do sektora publicznego. W badaniu wzięło udział ponad 57,5 tys. podmiotów z całej Polski.

Raport podsumowuje i podkreśla to, co jako koordynatorzy Programu Dostępność Plus już wiedzieliśmy: potrzebna jest przede wszystkim edukacja i budowanie świadomości potrzeb. Dlatego nadal będziemy szkolić na temat różnego rodzaju niepełnosprawności i obowiązków sektora publicznego w zakresie dostępności – powiedziała podczas konferencji prasowej wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Badanie Dostępności 2021 to: 57 574 podmioty, 114 652 budynki, 67 401 stron www i aplikacji mobilnych oraz 3 741 miejscowości. Każdy biorący udział w badaniu podmiot musiał dokonać audytu i samooceny dostępności cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Wyniki badania zaprezentowano w podziale na województwa oraz dla wybranych typów podmiotów publicznych, oddzielnie dla trzech typów dostępności.

Wyniki badania pokazują, że większość z podmiotów nadal jest w dużej mierze niedostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, a w szczególności osób z niepełnosprawnościami. Poziom dostępności ogółem dla całego kraju wynosi ok. 41 procent, gdzie 100 procent to pełna, wymagana ustawą dostępność. Najlepiej prezentuje się poziom dostępności cyfrowej. Połowa badanych podmiotów publicznych go spełnia. Poziom dostępności architektonicznej równy jest ok. 43 procent, a dostępności informacyjno-komunikacyjnej ok. 31 procent.

W raporcie znalazły się również przykłady dobrych praktyk w zakresie dostępności. W zakresie dostępności architektonicznej możemy przeczytać, m.in. o dostępnych placach zabaw w Bydgoszczy i Gdyni czy szkoleniach dotyczących dostępności transportu. W ramach dostępności cyfrowej znalazło się m.in. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (EBOK) Urzędu Miasta Bydgoszcz. System nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT i wideotelefony do tłumaczenia na polski język migowy to przykłady dobrych praktyk w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

źródło: https://www.pfron.org.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content