PFRON: Rynek pracy czeka na zatrudnienie Osób Niepełnosprawnych

PFRON: Rynek pracy czeka na zatrudnienie Osób Niepełnosprawnych

W okresie niskiego bezrobocia, osoby z niepełnosprawnościami są bardzo potrzebne na rynku pracy – mówiła podczas konferencji prasowej PFRON minister Elżbieta Rafalska. Wspieranie zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych jest w interesie zarówno pracodawców, jak i osób z niepełnosprawnościami.

 

Sytuacja na rynku pracy systematycznie się poprawia, a to ma wpływ również na poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. W ciągu ostatnich trzech lat zatrudnienie Osób Niepełnosprawnych systematycznie rosło. Liczba pracujących osób z niepełnosprawnościami wzrasta zarówno na chronionym, jak i na otwartym rynku pracy. Według danych GUS za III kwartał 2018 r (Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski – aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej) współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosi 30,2% a wskaźnik zatrudnienia 28,2%. Dla porównania, współczynnik aktywności zawodowej Osób Niepełnosprawnych na koniec roku 2015 wynosił 26,8 % a na koniec 2017 roku 27,7 %. Te dane pokazują poprawę, ale nadal widać znaczne różnice między wskaźnikami dotyczącymi Osób Niepełnosprawnych, a tymi mierzącymi aktywność zawodową osób sprawnych. Dlatego podejmowane będą przez Rząd oraz PFRON istotne działania na rzecz poprawy sytuacji Osób Niepełnosprawnych na rynku pracy.

 

Zależy nam na tym, aby każdy człowiek mógł czuć się potrzebny. Bo wtedy kiedy czujemy się potrzebni, rozwijamy się – powiedziała na konferencji Prezes PFRON Marlena Maląg. Z tegorocznego budżetu PFRON w wysokości 5,5 miliarda złotych, ponad 3,5 miliarda trafi do pracodawców, w formie refundacji wynagrodzeń zatrudnionych Osób Niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób z niepełnosprawnościami prowadzących działalność gospodarczą. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera również samorządy, przekazując im środki na pomoc Osobom Niepełnosprawnym. Do samorządów szczebla powiatowego i wojewódzkiego przekażemy w roku 2019 ponad miliard 40 milionów złotych. To dofinansowanie dla samorządów po raz pierwszy przekroczyło kwotę 1 miliarda złotych i jest o ponad 108 milionów większe niż w roku poprzednim. Te środki trafią między innymi do Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, przede wszystkim po to, żeby osoby z niepełnosprawnościami wchodziły na otwarty rynek pracy. I to się udaje. – mówiła Prezes PFRON. Poza środkami przekazywanymi pracodawcom i samorządom, Fundusz realizuje również własne programy wspierające rehabilitację społeczną i zawodową Osób Niepełnosprawnych. Na realizację tych programów w roku 2019, z budżetu PFRON przeznaczonych zostanie aż 495 milionów złotych.

 

Według najnowszych danych GUS, stopa bezrobocia w styczniu 2019 roku wyniosła 6,1 %. Do tak niskiego poziomu bezrobocia odniosła się Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska: Tak niski poziom bezrobocia stwarza konieczność aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych i osób biernych zawodowo. To są te niewykorzystane zasoby pracy na które czeka polski rynek. Podobnym wyzwaniem jest aktywizacja zawodowa Osób Niepełnosprawnych. Jednak dla osób z niepełnosprawnością taka sytuacja jest szansą żeby odnaleźć się na „rynku pracownika”.

 

Dla osób z niepełnosprawnością, praca zawodowa jest nie tylko źródłem dochodów, ale również formą terapii i rehabilitacji zawodowej. Dzięki pracy, Osoba Niepełnosprawna staje się bardziej niezależna, jej poczucie własnej wartości wzrasta, a kontakty z innymi ludźmi stają się częstsze i lepsze. Dlatego ważne jest wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

 

O nowych formach wspierania zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych opowiedział Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz: Dziś chcemy się skoncentrować na rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych, bo dla osób z niepełnosprawnościami jest to bardzo ważne. W czasie gdy bezrobocie jest niskie i wiele osób z niepełnosprawnością znajduje pracę, ważne jest wspieranie zatrudnienia tych Osób Niepełnosprawnych, którym najtrudniej jest znaleźć pracęPotrzebne jest między innymi wspieranie niepełnosprawnych studentów i absolwentów. PFRON prowadzi swoje programy, tak aby osoby z niepełnosprawnością mogły zdobyć wyższe wyksztalcenie a potem, kiedy już skończą studia, miały szanse znaleźć pracę. Przygotowywana jest też Ustawa o Zatrudnieniu Wspomaganym. Ma ona pomóc osobom najtrudniej zatrudnialnym, w tym osobom z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez Agencje Zatrudnienia Wspomaganego (lepiej odpowiadające potrzebom Osób Niepełnosprawnych niż komercyjne Agencje Zatrudnienia) i usługi trenera pracy. To pomoże w znalezieniu pracy przez Osoby Niepełnosprawne, w dostosowaniu stanowisk pracy do potrzeb tych osób i w zafunkcjonowaniu zatrudnionej osoby w nowym dla niej środowisku. A jeśli w czasie pracy zdarzy się jakiś kryzys, Osoba Niepełnosprawna będzie wspierana w jego przezwyciężeniu.

 

Podsumowując konferencje, Minister Elżbieta Rafalska powiedziała że aby skutecznie działać na rzecz Osób Niepełnosprawnych potrzebna jest dobra współpraca pomiędzy różnymi instytucjami. Pani Minister podkreśliła znaczenie edukacji osób z niepełnosprawnościami: Twarde dane pokazują że osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym, które mają wyższe wykształcenie, są aktywne zawodowo cztery razy częściej niż osoby z tym samym stopniem niepełnosprawności ale z wykształceniem gimnazjalnym i niższym. To pokazuje duży potencjał aktywizacyjny Osób Niepełnosprawnych. I ten potencjał powinniśmy wykorzystać wspierając kształcenie Osób Niepełnosprawnych.

 

W konferencji prasowej PFRON „Niepełnosprawni na rynku pracy. Nowe wyzwania i nowe dofinansowania” odbywającej się w Warszawie 28 lutego 2019 r, uczestniczyli również Zastępca Prezesa Poczty Polskiej Tomasz Dąbrowski i Prezes Fundacji Aktywizacja Przemysław Żydok. Wspólnie przedstawili oni projekt realizowany przez Pocztę Polską i Fundację Aktywizacja, ze wsparciem PFRON, dotyczący zatrudnienia na poczcie ponad 400 osób z niepełnosprawnością. Jak powiedział prezes Dąbrowski, ważne jest żeby osoby z niepełnosprawnościami były dobrze dopasowane do danego stanowiska. Wiadomo że osoby z na przykład niepełnosprawnością ruchową nie będą mogły pracować w niektórych obszarach działalności poczty, ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby te osoby pracowały na przykład w obszarze administracji. Wspieramy zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, bo jak pokazuje doświadczenie, te osoby bardzo się starają, dzięki czemu są dobrymi pracownikami.

 

Źródło: pfron.org.plFacebook
LinkedIn
Skip to content