PFRON: Rynek pracy osób niepełnosprawnych. PFRON na Forum w Krynicy

PFRON: Rynek pracy osób niepełnosprawnych. PFRON na Forum w Krynicy

Starzenie się społeczeństwa to istotny problem, z którym mierzą się rozwinięte państwa świata. O rynku pracy osób 50+ mówili uczestnicy panelu dyskusyjnego organizowanego w ramach 29. Forum Ekonomicznego w Krynicy. O sytuacji osób niepełnosprawnych mówił Tomasz Maruszewski, zastępca prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pokaż zdjęcie: Scena, na niej na krzesłach siedzą paneliści

 

Jak aktywizować zasoby ludzkie osób w wieku 50+ oraz pracowników niepełnosprawnych przy założeniu wspólnych działań rządu, władz regionalnych i lokalnych oraz pracodawców? Jak minimalizować ryzyka związane z aktywnością zawodową tych grupy oraz wspierać i wykorzystywać ich potencjał? Na te pytania podczas krynickiego Forum Ekonomicznego dyskutowali sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, zastępca prezesa zarządu PFRON ds. finansowych Tomasz Maruszewski, a także, wiceprzewodnicząca Komisji ds. Polityki Społecznej Zgromadzenia Narodowego z Węgier Gabriella Selmeczi, dyrektor Centrum Badań nad Starszymi Pracownikami Uniwersytetu w Hull Matt Flynn i posłanki poseł Małgorzata Zwiercan i Agnieszka Ścigaj.

– W ciągu ostatnich trzech lat zatrudnienie osób niepełnosprawnych systematycznie rosło. Między rokiem 2015 a 2018 roczny wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 3,7 pkt. proc. Nie możemy pozwolić sobie, by w dobie wzrostu gospodarczego potencjał, jaki drzemie w osobach niepełnosprawnych został zmarnowany – podkreślił prezes Maruszewski.

Oferty pracy skierowane do osób w wieku 50+ oraz pracowników niepełnosprawnych pojawiają się w ostatnich latach coraz częściej, ale jest ich wciąż za mało. Tomasz Maruszewski wskazał, że znacznie większy jest wskaźnik zatrudnienia osób z wyższym wykształceniem, a to oznacza, że wato inwestować w edukacje. – Im wyższy poziom wykształcenia, tym większe szanse na zatrudnienie – ocenił zastępca prezesa PFRON. Wyjaśnił, że I kwartale 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób z wyższym wykształceniem w wyniósł aż 56,9%.

Kwestia starzenia się społeczeństwa i zatrudnienia osób niepełnosprawnych była jednym z tematów kończącego się w piątek 29. Forum Ekonomicznego w Krynicy. To największa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej, będąca corocznym międzynarodowym spotkaniem przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych regionu. PW tym roku odbyło się 6 sesji plenarnych, prezentacja raportu Forum Ekonomicznego, a także: wykłady, rozmowy z najważniejszymi gośćmi oraz prezentacje ludzi biznesu i instytucji.Facebook
LinkedIn
Skip to content