PFRON: Śląska Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych

PFRON: Śląska Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych

Nie zabrakło Śląskiego Oddział PFRON na giełdzie pracy dla osób niepełnosprawnych, która odbyła się 13 marca 2017 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w Katowicach. Organizatorami wydarzenia byli Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach. Pracodawcy, którzy poszukiwali na giełdzie potencjalnych pracowników prezentowali zróżnicowane środowisko branżowe. Obecne były zarówno firmy działające lokalnie, jak i te o zasięgu krajowym.

Stoisko PFRON cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Pracownicy Oddziału Śląskiego udzielali informacji zarówno pracodawcom zainteresowanym zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami jak i osobom niepełnosprawnym. Pytano głównie o nowe programy PFRON „STABILNE ZATRUDNIENIE osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, „PRACA-INTEGRACJA”, „ABSOLWENT” oraz o możliwości uzyskania dofinansowania do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Pracownicy Oddziału mieli również możliwość wymiany informacji na temat aktualnej sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy z pracownikami Powiatowych Urzędów Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy i Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Zobacz zdjęcia

Oddział Śląski PFRON

Autor: Anna Wandzel

Źródło: www.pfron.org.plFacebook
LinkedIn
Skip to content