PFRON: Spotkanie kapituły regionalnej konkursu „Lodołamacze 2019”

PFRON: Spotkanie kapituły regionalnej konkursu „Lodołamacze 2019”

29 sierpnia 2019 roku w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego spotkała się kapituła XIV edycji konkursu „Lodołamacze” Spotkanie kapituły regionalnej konkursu było również wielkim wydarzeniem dla Kielc. Po raz pierwszy członkowie kapituły „Lodołamaczy” mogli poznać świętokrzyską gościnność. Wyróżniono pracodawców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością i przełamują stereotypy i uprzedzenia związane z ich zatrudnieniem. Wyróżniono również osoby i instytucje stwarzające szansę pełnej integracji społecznej i zawodowej osobom niepełnosprawnym.

Komisja przyznała nagrody w ośmiu kategoriach: Przyjazna przestrzeń, Zdrowa firma, Dziennikarz bez barier, Instytucja, Otwarty rynek pracy, Zatrudnienie chronione, Super lodołamacz oraz Lodołamacz specjalny.

W pracach kapituły uczestniczyli m.in.: Senator RP, Krzysztof Słoń, Mariusz Pasek, pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego oraz dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym także dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON Andrzej Michalski.

Organizatorem plebiscytu jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych wspierana przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Projekt „Lodołamacze” jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Patronat honorowy nad plebiscytem objęła małżonka Prezydenta RP, Pani Agata Kornhauser- Duda. Tegoroczny plebiscyt zakończy się uroczysta galą finałową, którą zaplanowano w dniu 16 września 2019 r.

Galeria zdjęćFacebook
LinkedIn
Skip to content