PFRON: Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

PFRON: Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został ustanowiony w 2007 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy Kataru. Przyjmuje się, że autyzm jest, obok m.in. chorób nowotworowych i cukrzycy, jednym z najpoważniejszych zdrowotnych zagrożeń cywilizacyjnych XXI wieku.

Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu i są również okazją do globalnego politycznego zaangażowania oraz bardziej efektywnej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.

Symbolem solidarności z osobami autystycznymi jest kolor niebieski, stąd pomysł globalnej akcji „Zaświeć się na niebiesko”. Tego dnia wiele ważnych budynków na całym świecie będzie oświetlona na niebiesko. W Polsce na niebiesko zaświecą się m.in.: Pałac Kultury i Nauki, Most Śląsko-Dąbrowski czy gmach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a także Zamek w Lublinie, Ratusz w Kaliszu, Manufaktura w Łodzi, Spodek w Katowicach, Pałac pod Baranami w Krakowie.

2 kwietnia w wielu miastach na świecie odbywają się marsze i happeningi, podczas których uwrażliwia się społeczeństwo na problemy osób z autyzmem.

Czym jest autyzm?

Autyzm to przypadłość, która zaliczana jest do grupy symptomów zwanych wycofaniem, czyli unikaniem kontaktu ze światem zewnętrznym – z ludźmi i otoczeniem. Cztery razy częściej występuje u chłopców niż u dziewczynek. Cechą charakterystyczną tego zaburzenia jest to, że do pewnego momentu nie daje żadnych istotnych objawów – wszystko wskazuje, iż dziecko rozwija się prawidłowo. Zmiana następuje najczęściej między 18. a 48. miesiącem życia.

Dziecko, u którego można podejrzewać autyzm ma zaburzony rozwój mowy, nie dąży do na-wiązywania relacji społecznych, a wręcz izoluje się od nich oraz prezentuje sztywne i stereo-typowe wzorce zachowań.

Według ostrożnych szacunków w Polsce na autyzm cierpi dziś ponad 30 tys. osób (w tym 20 tys. dzieci oraz 10 tys. osób dorosłych), a zaburzenia ze spektrum ujawnią się u jednego na 80 urodzonych w tym roku dzieci. Prowadzone na świecie badania epidemiologiczne wskazują, że wciąż wzrasta odsetek dzieci z autyzmem. Z najnowszych badań wynika, że w krajach o zaawansowanym poziomie rozwoju cywilizacyjnego autyzm staje się najczęstszą przyczyną niepełnosprawności u dzieci.

PFRON wspiera

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera osoby niepełnosprawne z autyzmem głównie w ramach zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym. PFRON ogłasza konkursy, w ramach których organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych.

W ostatnich latach zrealizowane zostały projekty m.in. „Samodzielni i skuteczni” czy „Wsparcie osób z autyzmem w placówkach”. Obecnie trwa finansowanie projektów w ramach programu „Szansa-Rozwój-Niezależność”.

W ostatnich tygodniach PFRON podpisał umowę z Krajowym Towarzystwem Autyzmu Oddział w Białymstoku na realizację projektu „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem w OSTO”. Podjęte też zostały dwa projekty Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem (woj. lubuskie): „Terapia dla dzieci z autyzmem” i „Rehabilitacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem” czy program Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym (woj. pomorskie) „RAZEM SPRAWNIEJ – wsparcie osób z autyzmem w formie usług asystenckich”.

Ponadto wsparcie osobom z autyzmem udzielane jest przez PFRON w pilotażowym programie „Rehabilitacja 25 plus”. Pozwoli on na wypracowanie rozwiązań dotyczących zapewnienia wsparcia w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym aktywności zawodowej.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia

1 stycznia br. weszła w życie ustawa o utworzeniu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z jej zapisami zadaniem ministra jest przygotowanie rocznego planu działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych.

„Aktualnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracujemy nad planem działania. W ramach jednego z zadań stworzone zostaną centra opiekuńczo – mieszkalne m.in. dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu i sprzężonymi niepełnosprawnościami” – poinformował resort.

Trwają też prace nad dostosowaniem przepisów rozporządzenia o Środowiskowych Domach Samopomocy, aby stworzyć dedykowaną tej grupie osób ofertę. „Zależy nam na tym, żeby prace nad tymi projektami przebiegały równolegle, a oferta ze sobą nie konkurowała, lecz uzupełniała się w zakresie wsparcia kierowanego do osób ze spektrum autyzmu oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami” – akcentuje ministerstwo.

Resort zapowiedział, że w najbliższym czasie spotka się z przedstawicielami tego środowiska, na którym skonsultuje przygotowane rozwiązania.

Źródło: pfron.org.plFacebook
LinkedIn
Skip to content