PFRON: Szansa na lepsze jutro

https://pixabay.com/

PFRON: Szansa na lepsze jutro

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym roku przyznaje rekordowe środki na niwelowanie barier oraz zawodową i społeczną aktywizację osób niepełnosprawnych. Ponad 1,5 mld zł trafi do najbardziej potrzebujących, którzy dzięki różnym dofinansowaniom dostaną szansę znalezienia sensu życia i lepszego jutra.

Wsparcie finansowe daje osobom niepełnosprawnym możliwość wyjścia poza granice blokad architektonicznych, informacyjno-komunikacyjnych czy cyfrowych, ale przede wszystkim pozwala pokonać największe granice: mentalne. Osoba niepełnosprawna może w pełni korzystać ze wszystkich rozwiązań, które tworzone są w myśl idei: „dostępność znaczy równość”. Dostępność to również aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Szeroka i coraz bardziej powszechna aktywizacja na wielu płaszczyznach w sferze zawodowej ukazuje, jak ważnym elementem w życiu każdego człowieka jest praca. Daje poczucie i gwarancję niezależności, spełnienia i samodzielności, co jest kluczowym elementem życia.

Odważni, zdeterminowani, pokonujący różne blokady i bariery, aktywni zawodowo, świadomi swojej wartości, z wielką pasją i miłością do życia i świata z powodzeniem spełniają się w pracy. Historie wielu z nich są inspiracją i motywacją do wyjścia poza utarte schematy lub poczucia wykluczenia społecznego.

Chcę czegoś więcej…
Agata ma 31 lat, mieszka w Siedlcach. To osoba pozytywnie zakręcona, odważnie idąca przez życie. Od 2016 r. pracuje jako technik prac biurowych w finansowanym ze środków PFRON zakładzie aktywności zawodowej (ZAZ). Jak przyznaje, praca jest jej życiem i drugim domem. Codziennie spotyka tu przyjaciół, czuje się potrzebna i doceniona, realizuje się zawodowo.

Pracę znalazła dzięki Fundacji Aktywnej Rehabilitacji (FAR), której była podopieczną. Kilka lat wcześniej FAR zaproponowała Agacie miesięczny kurs gastronomiczny w Siedlcach.

Dla chcącego nic trudnego, więc Agata w niedługim czasie rozpoczęła i bez trudu ukończyła kurs. Niestety, ze względu na trudności wynikające z choroby nie jest w stanie pracować bezpośrednio w kuchni. Choruje na artrogrypozę – wrodzone wielostawowe przykurcze i całkowite zniekształcenie i zwyrodnienie mięśni i kości.

Cały artykuł
Autor: PFRON
Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content