PFRON: Tarcza antykryzysowa dla osób niepełnosprawnych

PFRON: Tarcza antykryzysowa dla osób niepełnosprawnych

W środę Rada Ministrów przedstawiła projekt specustawy mającej na celu złagodzenie skutków kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Dokument zakłada szereg rozwiązań, które wspomogą również osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunów i pracodawców. Pozwala również na uruchomienie przez PFRON programu pomocowego.

Pakiet tzw. tarczy antykryzysowej zakłada nowelizację specustawy o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19, a także nowelizację niektórych innych ustaw, w tym kluczowej dla funkcjonowania PFRON ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie pakietu propozycji, które znacząco pomogą osobom niepełnosprawnym oraz zatrudniającym je przedsiębiorcom w trudnym okresie spowodowanym pandemią koronawirusa.

Nowe stawki dofinansowań
– Czynnie włączyliśmy się w przygotowanie i zaopiniowanie rozwiązań, które pomogą osobom niepełnosprawnym w tym trudnym czasie. Cieszymy się, że w ramach pakietu pomocowego dla przedsiębiorców rząd przyjął naszą propozycję zwiększenia kwot dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników – wskazuje prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Specustawa zakłada zwiększenie dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników do 1950 zł w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz do 1200 zł w przypadku osób ze stopniem umiarkowanym .

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają osoby z orzeczoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem rozwojowym, epilepsją lub niewidomych, otrzymają dodatkowe dofinansowanie: 1200 zł w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 900 zł w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i 600 zł w przypadku osób ze stopniem lekkim.

Projekt zakłada, że nowa wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych znajdzie zastosowanie już od kwietnia 2020 r.

PFRON wspiera WTZ-ty i ZAZ-y
Rządowa propozycja zabezpiecza także warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej. Placówki, mimo zawieszenia działalności, dalej będą otrzymywać dofinansowanie z PFRON.

ZAZ-y będą mogły ubiegać się o rekompensatę wypłacanego niepełnosprawnym pracownikom wynagrodzenia. Koszty działania ZAZ-ów zorganizowanych w formie samorządowych zakładów budżetowych będą mogły być dofinansowane również przez dotację podmiotową od organizatora.

Nowy program PFRON
Projekt zakłada, że prezes zarządu PFRON może dokonać przesunięć przewidzianych w planie finansowym Funduszu w zakresie kwot na poszczególne rodzaje zadań oraz finansowanie nowych, nieprzewidzianych w planie finansowym. W ten sposób możliwe będzie zwiększenie budżetu na nowy program pomocowy, który pozwoli na szybkie i efektywne reagowanie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Fundusz, w ramach nowego programu Rady Nadzorczej PFRON, dofinansuje  koszty domowej opieki tym osobom niepełnosprawnym, które z powodu epidemii nie mogą korzystać ze zorganizowanych zajęć. Program będzie realizowany we współpracy z samorządami, wnioski będzie można składać od kwietnia w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Środki trafią też do samorządów powiatowych, które zorganizują dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych w tym czasie.

Aby wspomóc pracodawców w okresie walki z pandemią COVID-19, nie będzie naliczana opłata prolongacyjna i opłata dodatkowa w przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności Funduszu. W przypadku zawartych już umów uchybienie terminów nie spowoduje automatycznego rozwiązania planu ratalnego.

Również organizacje pozarządowe, w przypadku spowodowanych epidemią trudności w realizacji umów, będą mogły zrealizować część zaplanowanych w tym czasie projektów w terminie późniejszym. Niewykonanie planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów założonych w umowie nie będzie skutkowało zwrotem dotacji.

Orzeczenia o niepełnosprawności
Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego ważność upłynęło w terminie do 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy lub do 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, zachowa ważność przez okres kolejnych 90 dni od dnia upływu terminu ważności tego orzeczenia.

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień będą mogły być wydane bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, gdy przewodniczący składu orzekającego uzna, że dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia.

Karty parkingowe i zakładowy fundusz
O trzy miesiące od czasu odwołania epidemii wydłużona zostanie też ważność kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz legitymację emeryta-rencisty. Podobne przepisy obejmą czasowe orzeczenia o niezdolności do pracy oraz orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Specustawa pozwala na częściowe finansowanie z zakładowego funduszu rehabilitacji zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych oraz bytową pomoc osobom z niepełnosprawnościami.

 Źródło: PFRONFacebook
LinkedIn
Skip to content