PFRON: Trwają zgłoszenia do konkursu Lodołamacze 2021

PFRON: Trwają zgłoszenia do konkursu Lodołamacze 2021

Do 15 sierpnia 2021 roku można zgłaszać udział w konkursie Lodołamacze 2021. Tegoroczne hasło brzmi: „Odmrażamy Pracodawców – Lodołamacze 2021 wypłynęły”.

W konkursie nagradzani są pracodawcy, organizacje, osoby oraz instytucje wrażliwe społecznie, działające na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz tworzące dla nich odpowiednie warunki pracy. W tegorocznej edycji walka o tytuł Lodołamacza 2021 rozegra się w kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja, Przyjazna Przestrzeń,  Zdrowa Firma, Dziennikarz bez Barier. Przewidziano także dwie kategorie specjalne: Super Lodołamacz oraz Lodołamacz Specjalny.

Kampania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych Lodołamacze ma na celu szerzenie idei likwidacji barier dla osób z niepełnosprawnościami przez przedsiębiorstwa, instytucje czy osoby. Wspiera również aktywizację osób z niepełnosprawnościami do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu. Kampania uwrażliwia społecznie, uświadamiając jak ważne są: przełamywanie stereotypów oraz uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami, zachęta do tworzenia dla nich nowych miejsc pracy i podnoszenie standardu już istniejących stanowisk pracy.

Projekt „LODOŁAMACZE” dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań pn. „Pokonamy bariery”. Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin znajdują się na stronie http://www.lodolamacze.info.pl/

Rozstrzygnięcia regionalne konkursu odbędą się we wrześniu 2021 roku. Ogólnopolska Gala Lodołamacze 2021 będzie miała miejsce 7 października 2021 roku w Zamku Królewskim w Warszawie. Tegoroczna edycja odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP – Agaty Kornhauser-Dudy.

źródło: https://www.pfron.org.pl/Skip to content