PFRON: Większe środki PFRON na WTZ i ZAZ

PFRON: Większe środki PFRON na WTZ i ZAZ

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów, obowiązująca od 1 stycznia 2022 roku, umożliwi zwiększenie wydatków PFRON dla samorządów wojewódzkich i powiatowych, na pokrycie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczanej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej oraz kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej, w roku bieżącym i latach następnych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, weszło w życie z dniem 4 stycznia 2022 r.

Zwiększone środki będą wsparciem dla prowadzących WTZ oraz ZAZ, aby bezpiecznie realizować misję aktywizowania osób niepełnosprawnych, szczególnie w tak trudnym czasie pandemii – podkreśla Krzysztof Michałkiewicz, prezes zarządu PFRON.


Zakłady aktywności zawodowej

Podpisane przez Prezesa Rady Ministrów rozporządzenie stanowi podstawę do kolejnego zwiększenia przez Fundusz kwoty dofinansowania zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w zakładzie aktywności zawodowej. Od roku 2022 kwota ta zostaje podniesiona do poziomu 27 500 zł, co stanowi wzrost o 2 500 zł w stosunku do roku ubiegłego.


Warsztaty terapii zajęciowej

Kwota dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w 2022 r., i w latach następnych, zostaje podniesiona, w porównaniu z rokiem 2021, o 2400 zł i wyniesie 24 096 zł.

Samorządy wojewódzkie i powiatowe, na sfinansowanie uczestnictwa w ZAZ i WTZ, łącznie otrzymają z PFRON środki w kwocie o około 82 mln złotych wyższej niż przed rokiem.

 

źródło: https://www.pfron.org.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content