PFRON: Wniosek Wn-P-ZF

PFRON: Wniosek Wn-P-ZF

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przygotowuje wniosek Wn-P-ZF. Wniosek ten dotyczy pomocy ze środków PFRON na rzecz dysponentów:

  • zakładowego funduszu aktywności albo
  • zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Wzór wniosku będzie można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej (BIP).

Podstawa prawna:

art. 33b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz.573 ze zm.).

 

źródło: https://www.pfron.org.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content