PFRON wyda na wsparcie 6,4 mld zł w 2021 r. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

PFRON wyda na wsparcie 6,4 mld zł w 2021 r. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

W przyszłym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przeznaczy prawie 3,6 mld zł na dopłaty do pensji oraz 1,4 mld na rehabilitację społeczną i zawodową.

Jak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2021 r., wydatki funduszu mają wynieść 6,46 mld zł. Będą więc o ponad 100 mln zł wyższe, niż przewiduje tegoroczny plan finansowy (6,33 mld zł). Jego najkosztowniejszą pozycję będą stanowić dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Na ten cel zagwarantowanych zostało 3,57 mld zł. To kwota zbliżona do tej zaplanowanej na bieżący rok (3,6 mld zł), choć od kwietnia zostały podniesione kwoty subsydiów płacowych przysługujących na osoby z poszczególnymi stopniami niepełnosprawności.

Taka sytuacja może być związana z tym, że w ostatnim czasie spada, i to dość znacznie, liczba pracowników, na których pracodawcy występują o dofinansowania – mówi Krzysztof Kosiński, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Pokazują to dane PFRON. O ile jeszcze w ubiegłym roku dofinansowania były wypłacane na 245 tys. do 250 tys. pracowników (w zależności od miesiąca), o tyle w tym roku obejmują one od 231 tys. do 242 tys. osób.

Nie musi to oznaczać, że pracodawcy zwalniają niepełnosprawnych pracowników, tylko że z różnych powodów nie składają wniosków o dopłaty, bo np. nie spełniają ustawowych warunków do ich uzyskiwania lub mają zaległości względem funduszu – podkreśla Krzysztof Kosiński.

Drugim pod względem wysokości wydatkiem PFRON będą tzw. przelewy redystrybucyjne. Są to pieniądze przeznaczane na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowane przez samorządy, w tym m.in. na dopłaty do wózków, protez i środków pomocniczych, turnusów rehabilitacyjnych, likwidację barier architektonicznych. Są one dzielone według specjalnego algorytmu i w 2021 r. będzie to 1,42 mld zł (w tym roku jest to 1,24 mld zł). Wzrost wynika przede wszystkim z tego, że od przyszłego roku rośnie stawka dofinansowania dla warsztatów terapii zajęciowej, które też są wspierane z tej puli środków.

Ponadto 541 mln zł zarezerwowanych zostało na finansowanie zadań zlecanych organizacjom pozarządowym oraz programy rady nadzorczej PFRON. 114 mln zł będzie z kolei kosztować refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą.

Wspomniane wydatki funduszu będą sfinansowane z przychodów, które mają wynieść w 2021 r. prawie 6,3 mld zł i mają być wyższe niż tegoroczne o ok. 300 mln zł. Najwięcej środków będzie pochodzić z wpłat obowiązkowych wnoszonych przez pracodawców, którzy nie osiągają 6 proc. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Będzie to 5,15 mld zł. PFRON zasilony zostanie też dotacją z budżetu państwa w wysokości 710 mln zł. 2021 r. fundusz ma skończyć kwotą na koncie sięgającą prawie 370 mln zł.

Autor: Michalina Topolewska
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna