PFRON z wyższym budżetem w 2020 r. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

PFRON z wyższym budżetem w 2020 r. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wyda w przyszłym roku 6,3 mld zł na realizację swoich zadań. To o 800 mln zł więcej niż w 2019 r.

Ten wzrost zakłada plan finansowy funduszu, który jest częścią projektu ustawy budżetowej na 2020 r. Będzie on możliwy dzięki rosnącym przychodom, które mają wynieść prawie 6 mld zł. Ich podstawowym źródłem będą wpłaty ponoszone przez pracodawców, którzy nie osiągają 6 proc. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Mają one wynieść 4,9 mld zł, podczas gdy w tym roku jest to 4,3 mld zł. PFRON zasili też dotacja z budżetu państwa w wysokości 705 mln zł.

Tak jak w poprzednich latach największą pozycję w jego wydatkach stanowią dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Na ten cel przeznaczonych będzie 3,6 mld zł, o 300 mln zł więcej niż w 2019 r.

– Nie wiadomo czy ten wzrost ma związek ze spodziewanym wzrostem liczby pracowników objętych dopłatami, czy rząd może planuje podwyżkę ich wysokości, bo milczy na ten temat – mówi Krzysztof Kosiński, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Dodaje, że waloryzacja dofinansowań jest oczekiwana przez pracodawców, bo ich kwoty są zamrożone od 2014 r., a jednocześnie wprowadzana jest podwyżka minimalnej pensji do kwoty 2600 zł, co skutkuje tym, że subsydia płacowe są coraz mniejszą zachętą do zatrudniania niepełnosprawnych.

W 2020 r. zwiększona będzie również pula środków na przelewy redystrybucyjne. Chodzi o pieniądze, które trafiają do samorządów wojewódzkich i powiatowych na realizację różnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, m.in. dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych, wózków czy likwidacji barier architektonicznych. W tym roku otrzymały one 1 mld zł, a w następnym będzie to 1,2 mld zł. Co istotne z tych pieniędzy pokrywane jest dofinansowanie do kosztu pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej (WTZ) oraz zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w zakładzie aktywności zawodowej (ZAZ), a rząd planuje podniesienie wysokości należnej im dotacji w 2020 r.

Z dobrej kondycji finansowej PFRON skorzystają też organizacje pozarządowe, bo fundusz zaplanował więcej pieniędzy na zadania zlecone, czyli organizacje konkursów, w których mogą uzyskać dofinansowanie na różne formy aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W 2020 r. na takie działania zarezerwowanych jest prawie 300 mln zł (w tym roku 247 mln zł). Ponadto wyższa niż w br. kwota – 275 mln zł zostanie wydana na programy zatwierdzone przez radę nadzorczą PFRON.

Autor: Michalina Topolewska
Źródło: Dziennik Gazeta PrawnaFacebook
LinkedIn
Skip to content