PFRON: Zapraszamy do konsultacji propozycji w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

PFRON: Zapraszamy do konsultacji propozycji w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz  Stowarzyszeniem Czas, Przestrzeń, Tożsamość w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, przygotowało kompleksową propozycję wdrożenia do systemu rehabilitacji zawodowej nowych oraz zmodyfikowanych instrumentów wsparcia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu wypracowane zostały instrumenty wspierające pracodawców w zakresie tworzenia warunków do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego pracownika i utrzymania w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz wspierające osoby niepełnosprawne w zakresie pozyskania przez nie zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną a zawodową oraz w zakresie podejmowania przez nie działalności gospodarczej.

W obecnej chwili opracowane instrumenty poddane zostają konsultacji na platformie konsultacyjno- partycypacyjnej projektu pod adresem www.wlaczeniewylaczonych.pl.

Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych wypracowanych rozwiązań.

Ścieżka dostępu:

  1. Instrumenty dedykowane osobom z niepełnosprawnościami:

https://wlaczeniewylaczonych.pl/konsultacje/671-propozycje-instrumentow-do-modyfikacji-lub-wprowadzenie-nowych-instrumentow-w

  1. Instrumenty dedykowane pracodawcom:

https://wlaczeniewylaczonych.pl/konsultacje/673-propozycje-instrumentow-do-modyfikacji-lub-wprowadzenie-nowych-instrumentow-w

  1. Instrumenty dedykowane osobom z niepełnosprawnościami zainteresowanych działalnością gospodarczą:

https://wlaczeniewylaczonych.pl/konsultacje/672-propozycje-instrumentow-do-modyfikacji-lub-wprowadzenie-nowych-instrumentow-w

Aby dodać komentarz po raz pierwszy należy się zarejestrować, a następnie zalogować.

Regulamin platformy: https://wlaczeniewylaczonych.pl/strona/regulamin

 

źródło: https://www.pfron.org.pl/