PFRON: Zapraszamy do Poznania na Giełdę Pracy dla osób z niepełnosprawnością

PFRON: Zapraszamy do Poznania na Giełdę Pracy dla osób z niepełnosprawnością

Przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wezmą udział w Giełdzie Pracy dla osób z niepełnosprawnością organizowanej we współpracy z Fundacją Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, Polską Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy wtorek, tj. 23 stycznia 2024 roku w godzinach od 10:00 do 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8.

Głównym założeniem Giełdy Pracy jest możliwość spotkania się osób z niepełnosprawnością z pracodawcami tworzącymi dla tych osób nowe miejsca pracy. Oferty pracy skierowane będą zarówno dla osób początkujących, jak i z doświadczeniem. Podczas Giełdy Pracy będzie istniała także możliwość zrobienia darmowego, profesjonalnego zdjęcia do CV.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Przy stoisku Oddziału Wielkopolskiego PFRON udzielimy informacji między innymi o:

  • możliwości ubiegania się przez pracodawców o dofinansowanie do wynagrodzeń za zatrudnianie osób z niepełnosprawnością;
  • możliwości ubiegania się przez osoby z niepełnosprawnością prowadzące działalność gospodarczą o refundację składek na ZUS/KRUS;
  • założeniach programu PFRON pn. „Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” dedykowanego instytucjom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnością;
  • możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON przez organizacje pozarządowe, zarówno w ramach tzw. zadań zlecanych, jak i innych programów PFRON;
  • możliwości ubiegania się, przez osoby indywidualne z niepełnosprawnością, o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” – wnioski przyjmowane są bezpośrednio w jednostkach samorządu terytorialnego (powiatowych centrach pomocy rodzinie i miejskich ośrodkach pomocy rodzinie), zgodnie z miejscem zamieszkania Wnioskodawcy;
  • zasadach funkcjonowania Centrum Informacyjno-Doradczego dla Osób z Niepełnosprawnością (CIDON) oraz Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT)

źródło: https://www.pfron.org.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content