PFRON: Zapraszamy pracodawców do testowania rozwiązań dot. modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy

PFRON: Zapraszamy pracodawców do testowania rozwiązań dot. modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy

Szanowni Państwo, Wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają bądź planują zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami zachęcamy do uczestnictwa w projekcie pn. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” nr POWR.02.06.00-00-0054/17.

 

 

Zapraszamy do testowania rozwiązań wypracowanych w pierwszym etapie realizacji projektu. Państwa wsparcie pozwoli sprawdzać przydatność proponowanych rozwiązań w praktyce. Zależy nam na Państwa udziale i wyrażeniu opinii na temat przygotowanych narzędzi oraz uwag do opracowanych rozwiązań.

 

Zapisu do grona uczestników projektu można dokonać poprzez wypełnienie załączonej poniżej „Deklaracji pracodawcy uczestniczenia w testowaniu modelu wsparcia”. Wypełniony formularz prosimy przesłać mailem na adres: kzrsiisn@poczta.onet.pl lub kzrsiisn3@poczta.onet.pl

 

Efektem prowadzonych prac w ramach projektu są:

  • 4 poradniki dla pracodawców na temat dostosowania środowiska pracy dla ON z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową i intelektualną,
  • interaktywne, mobilne narzędzie do oceny możliwości zatrudnienia ON tzw. rozkład jazdy,
  • 4 warianty wirtualnego środowiska pracy dostosowanego do ON w zależności od rodzaju niepełnosprawności,
  • interaktywny program wykorzystujący techniki rzeczywistości wirtualnej (VR) do tworzenia optymalnego środowiska pracy biurowej (najczęściej występującej w administracji publicznej, a także najbardziej dostępnej dla ON).

 

Wyżej wymienione produkty będą kolportowane wśród pracodawców w kolejnych etapach realizacji projektu takich jak: testowanie przez kilkudziesięciu różnych pracodawców proponowanych narzędzi wsparcia, warsztaty, regionalne konferencje, doradztwo, konsultacje itp.

 

W dniach 19-20 lutego br. w Warszawie odbędą się organizowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP PIB) warsztaty dla pracodawców. Zaproszenie z dokładnym programem i miejscem obrad zostanie przesłane do podmiotów, które wypełnią deklarację. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, a koszty uczestnictwa w warsztacie (nocleg, wyżywienie , dojazd) pokrywa organizator). Informacje i wyjaśnienia dotyczące przystąpienia do projektu udziela p. Hubert Pora – koordynator z ramienia KZRSIISN pod nr: 601254453 lub pod adresami mailowym podanymi wyżej.

 

 

Źródło: pfron.org.plSkip to content