PFRON: Zmiana wzoru wniosku o zgodę na wydatkowanie środków ZFRON i ZFA w ramach tarczy antykryzysowej

pixabay

PFRON: Zmiana wzoru wniosku o zgodę na wydatkowanie środków ZFRON i ZFA w ramach tarczy antykryzysowej

Jeśli jesteś dysponentem ZFRON lub ZFA, to zgodnie z art.68gd ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz.426 z późn.zm.) możesz wydatkować środki tych funduszy na:

  1. ratowanie miejsc pracy osób niepełnosprawnych,
  2. zapewnienie ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji oraz działalności dysponenta,
  3. wynagrodzenia osób niepełnosprawnych,
  4. pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych.

Aby uzyskać taką pomoc – wystąp z wnioskiem do PFRON. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przygotowało wzór wniosku Wn-C-ZF.

Jest to kolejny wzór wniosku Wn-C-ZF. Po zmianie wniosek zawiera więcej pomocnych podpowiedzi i przykładów. Teraz nie powinieneś mieć trudności z jego wypełnieniem.

Jeśli będziesz miał problemy, to zgłoś je do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Wtedy skorzystaj z przycisku na ostatniej stronie wniosku  „?! – Prześlij moje uwagi do formularza”. Dzięki temu zgłoszone problemy będą szybko rozwiązane.

Wniosek Wn-C-ZF jest pomocy w:

  1. przygotowaniu potrzebnych informacji,
  2. uzyskaniu zgody PFRON na wydatkowanie środków ZFRON lub ZFA.

 

źródło: PFRONSkip to content