PFRON: Zostań LODOŁAMACZEM

PFRON: Zostań LODOŁAMACZEM

Zapraszamy do udziału w konkursie Lodołamacze 2020 Instytucje, Fundacje, Stowarzyszenia, WTZ , ZAZ,… wrażliwe na osoby niepełnosprawne. Tylko do 15 sierpnia 2020r. można przesłać formularz zgłoszeniowy.

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już od 15 lat przyznaje prestiżowe statuetki Lodołamaczy pracodawcom wrażliwym społecznie. Akcja ma jeden najważniejszy cel – przełamywanie stereotypów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Istotą kampanii jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, ale także integracja tych osób i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych  zachęca do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu tych już istniejących.

Do konkursu “Lodołamacze 2020”  można zgłaszać się do 15 sierpnia 2020r. w następujących kategoriach:

  • Zatrudnienie Chronione
  • Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
  • Otwarty Rynek Pracy
  • Instytucja
  • Przyjazna Przestrzeń
  • Zdrowa Firma
  • Dziennikarz bez Barier
  • Lodołamacz Specjalny
  • Super Lodołamacz

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie http://www.lodolamacze.info.pl w zakładce „Formularze Zgłoszeniowe”.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas regionalnych gal w pierwszej połowie września. Ogólnopolska Gala odbędzie się 8 października 2020 r. w Zamku Królewskim w Warszawie.

Projekt „LODOŁAMACZE” dofinansowany jest ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zlecanych zgodnie i art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 

źródło: http://www.pfron.org.pl/