Pieniądze z PARP mają zainspirować do działania na rzecz dostępności

Pieniądze z PARP mają zainspirować do działania na rzecz dostępności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybierze firmy, które będą organizować szkolenia dla przedsiębiorstw chętnych do tworzenia produktów i usług przeznaczonych dla osób z ograniczeniami w mobilności lub percepcji.

Nabór wniosków do konkursu organizowanego pod nazwą „Dostępność – szansa na rozwój” ma ruszyć w pierwszym kwartale 2020 r. Mogą w nim wystartować podmioty specjalizujące się w organizacji szkoleń i doradztwa. Zasada ma być bowiem taka, że to one zorganizują zajęcia, w których udział wezmą przedsiębiorcy zainteresowani wejściem w nowe obszary działalności. – Chodzi o zajęcie się uniwersalnym projektowaniem oraz technologiami asystującymi i kompensacyjnymi. Chcemy uświadomić przedsiębiorców, że potrzeby osób z ograniczeniami w mobilności lub percepcji mają dla nich taką samą wartość jak potrzeby osób bez takich ograniczeń. Tak na jednych, jak i na drugich można po prostu tak samo zarobić – tłumaczy Szymon Kurek, ekspert z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w PARP.

Katalog adresatów konkursu obejmuje podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego, przedsiębiorców, organizacje samorządu gospodarczego, organizacje związkowe i pracodawców. Wśród warunków, które muszą spełnić, jest wykazanie się doświadczeniem przy organizacji podobnych projektów w ciągu ostatnich trzech lat. Chodzi dokładnie o pięć projektów lub usług szkoleniowo-doradczych i o łącznej wartości 250 tys. zł brutto.

Czytaj cały artykuł
Autor: PAO Tekst powstał przy współpracy z PARP
Źródło: https://gazetaprawna.plSkip to content