Pion: Lodołamacze 2018

Pion: Lodołamacze 2018

Od 7 maja do 31 lipca 2018 r. przyjmowane są zgłoszenia do udziału w konkursie „Lodołamacze 2018”.

Jego Organizatorzy od 13 lat nagradzają pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami i podejmujących różne inicjatywy. Konkursowi towarzyszy kampania społeczna „Pracodawca Wrażliwy Społecznie” mająca na celu przełamywanie barier i uproszczeń w ocenie możliwości osób z niepełnosprawnościami, sprzyja ich zawodowej aktywizacji, daje poczucie bycia potrzebnym, szanse na samodzielne życie i spełnienie ambicji.

Przystąpienie do konkursu jest nie tylko wyróżnikiem wrażliwości i solidarności społecznej. Pokazuje ono również elastyczność w działaniu i nowoczesne podejście do polityki zatrudnienia, bowiem troska o drugiego człowieka jest jedną z najwyższych wartości.

Zgłoszenia do udziału w konkursie „Lodołamacze 2018” przyjmowane są w następujących kategoriach:

– Zatrudnienie Chronione

– Otwarty Rynek Pracy

– Instytucja

– Przyjazna Przestrzeń

– Zdrowa Firma

– Dziennikarz bez Barier

Honorowym Patronatem konkurs objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda.

Konkurs składa się z dwóch etapów: regionalnego – wyłaniającego laureatów w poszczególnych rejonach kraju oraz centralnego – w którym finaliści zmierzą się w walce o laur Lodołamaczy 2018.

Ponadto na laureatów bieżącej 13 edycji Konkursu czekają również 2 kategorie specjalne „Superlodołamacz” i „Lodołamacz Specjalny”. Prestiżową nagrodą Lodołamacza 2018 zwycięscy wyróżnienizostaną podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 27 września 2018 w Zamku Królewskim w Warszawie.

Źródło: pion.pl/Skip to content