Pion: Lodołamacze wypłynęły

Pion: Lodołamacze wypłynęły

Przypominamy, że Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych oraz Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zachęcają do wzięcia udziału w XVII edycji Konkursu Lodołamacze 2022.

Konkurs kierowany jest do Pracodawców Wrażliwych Społecznie.

Kampania „Pracodawca Wrażliwy Społecznie” ma za zadanie przekraczać granice i niwelować tendencję do umniejszania możliwości osób z niepełnosprawnościami. Fakt ten ma wpływać na zwiększenie aktywności zawodowej tych ludzi.

Lodołamacze mają na celu nagradzać firmy nastawione na tworzenie coraz lepszych warunków pracy dla zatrudnionych osób z orzeczeniem, dzięki czemu instytucje te  mogą stawać się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby innych.

Kandydaci powalczą o tytuł Lodołamacza 2022 w kategoriach: „Zatrudnienie Chronione” „Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa”, „Otwarty Rynek Pracy”, „Instytucja”, „Przyjazna Przestrzeń – dostępność”, „Zdrowa Firma”, „Dziennikarz bez Barier”.

Zgłoszenia do konkursu Lodołamacze można składać na stronie internetowej do 15 sierpnia 2022r.

W bieżącej edycji organizatorzy wprowadzili dwie zmiany w kategoriach konkursu:

Kategorię „Przyjazna przestrzeń” zamieniono na „Przyjazną przestrzeń – dostępność”. W tej kategorii brany pod uwagę będzie dostęp do informacji cyfrowej.Druga zmiana dotyczy kategorii „Otwarty rynek pracy”. Od tej edycji będą mogli wziąć w niej udział tylko przedsiębiorcy otwartego rynku pracy – bez fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą. Fundacje i stowarzyszenia prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej będą mogły wziąć udział w konkursie w kategorii „Instytucja” – czytamy na portalu www.niepelnosprawni.pl.

Wszystkie dodatkowe informacje znajdują się tutaj.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.

Z regulaminem konkursu można zapoznać się tutaj.

 

źródło: https://www.pion.pl/