Pion.pl: Lodołamacze 2017 r.

Pion.pl: Lodołamacze 2017 r.

W 2017 r. odbędzie się 12 edycja Konkursu „Lodołamacze”. Jego organizator – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaskoczy uczestników nową, odmienioną formą jego przeprowadzenia.

Konkurs będzie miał inną strukturę i nowe zasady. Będzie w nim kilka bardzo istotnych zmian w porównaniu z jego dotychczasowymi edycjami. Pracodawcy walczyć będą, jak co roku o tytuł Lodołamacza 2017 w kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja.

Ponadto niezależne od kapituły Konkursu wyłonią również laureatów dwóch nagród o nazwach: Super Lodołamacz dla przedsiębiorcy, instytucji lub zakładu oraz Lodołamacz Specjalny dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Lodołamacze zostały wzbogacone o trzy nowe kategorie. Pierwsza z nich otrzymała nazwę „Przyjazna przestrzeń”. Nagradzane będą w niej obiekty, przestrzenie publiczne, komunikacyjne, które są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Druga z nowych kategorii otrzymała nazwę „Zdrowa Firma”. Nagrody w niej zostaną przyznane pracodawcom, promującym zdrowie w miejscu pracy oraz podejmują wysiłki na rzecz poprawy zdrowia swoich pracowników. Od tego roku przyznawana będzie również nagroda w kategorii „Dziennikarz bez barier”. Adresowana będzie ona do dziennikarzy, którzy poruszają w swoich audycjach, programach i artykułach problematykę związaną z osobami z niepełnosprawnościami i ich zatrudnianiem.

Kandydaci mogą zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.lodolamacze.info.pl. Zgłoszenia do udziału w Konkursie można przesyłać do 15 sierpnia 2017 r. We wrześniu nastąpią cztery regionalne rozstrzygnięcia Konkursu. Ogólnopolscy laureaci konkursu otrzymają nagrody 27 września 2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie.

Źródło: pion.plFacebook
LinkedIn
Skip to content