PIP: Doceniono pracodawców wrażliwych społecznie

PIP: Doceniono pracodawców wrażliwych społecznie

Już po raz piętnasty wręczono „Lodołamacze”, nagrody dla pracodawców, instytucji i osób wspierających zatrudnianie niepełnosprawnych. Podczas uroczystej gali, która odbyła się 8 października 2020 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, nagrody w jednej z kategorii wręczał Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński.

www259A8091z

Laureatami „Lodołamaczy” są pracodawcy wrażliwi społecznie, sprzyjający zawodowej aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz wszyscy ci, którzy przełamują stereotypy i uprzedzenia. Celem konkursu jest zwiększenie społecznej odpowiedzialności biznesu, zwrócenie uwagi na osoby, które dążą do wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, umożliwiają im dostęp do edukacji, pracy i aktywności społecznej.

www259A8130z

Od początku istnienia konkursu jest on objęty patronatem honorowym małżonki Prezydenta RP. Prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawny Jan Zając wspominał podczas gali Marię Kaczyńską, która patronowała wydarzeniu w pierwszych latach. Mówił o jej niezwykłej wrażliwości społecznej. Obecna na gali Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda podkreśliła, że konkurs stał się jedną z ważniejszych inicjatyw promujących integrację społeczną. Zwróciła też uwagę na to, że w środowisku osób niepełnosprawnych jest szczególnie dużo osób wielkich duchem, marzeniami, ambicjami i determinacją.

www259A8146z

Przewodnicząca Kapituły Konkursu „Lodołamacze 2020”, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, profesor Gertruda Uścińska przybliżyła zebranym kulisy pracy Kapituły. Nagrody przyznano w następujących kategoriach: Zakład Pracy Chronionej, Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa, Otwarty Rynek, Instytucja, Przyjazna Przestrzeń, Zdrowa Firma oraz Dziennikarz bez Barier. Dodatkowo wręczono „SuperLodołamacza” oraz „Lodołamacza Specjalnego”.

www259A8198z

Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński wręczył nagrody laureatom w kategorii Otwarty Rynek. Trzecie miejsce zajęła Spółdzielnia Socjalna Dalba z Pucka, drugie – Poczta Polska SA. Zwycięzcą kategorii i zdobywcą statuetki „Lodołamacza” została Fundacja Leżę i Pracuję z Katowic, która powstała po to, by dać pracę osobom z niepełnosprawnością ruchową, by udowodnić, że w agencji marketingowej pracować można z każdego miejsca na świecie, nawet z własnego łóżka.

www259A8215z

W pozostałych kategoriach zwyciężyli: Elbląska Spółdzielnia Niewidomych Elsin (Zakład Pracy Chronionej), Fundacja Promyk Słońca z Wrocławia (Instytucja), Warsztat Terapii Zajęciowej przy PSONI koło Krosna (Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa), Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach (Przyjazna Przestrzeń), Kopalnia Soli „Wieliczka” (Zdrowa Firma), Przemysław Kossakowski (Dziennikarz bez Barier). „SuperLodołamacza” otrzymała akademia piłkarska dla dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi Futbolowa Banda, a „Lodołamacza Specjalnego” przyznano w 2020 roku siostrze Małgorzacie Chmielewskiej.

www259A8163z

Galę poprowadził dziennikarz Maciej Orłoś, a o oprawę muzyczną zadbali Andrzej Piaseczny oraz Dorota Osińska.

 Facebook
LinkedIn
Skip to content