PIP: Katarzyna Łażewska-Hrycko Głównym Inspektorem Pracy

Katarzyna Łażewska-Hrycko Głównym Inspektorem Pracy

PIP: Katarzyna Łażewska-Hrycko Głównym Inspektorem Pracy

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powołała Katarzynę Łażewską-Hrycko na urząd Głównego Inspektora Pracy. Uroczyste wręczenie aktu nominacyjnego odbyło się 10 lutego 2021 r. w Gabinecie Marszałka Sejmu. W uroczystości uczestniczyli Agnieszka Kaczmarska, szef Kancelarii Sejmu i poseł Janusz Śniadek, przewodniczący Rady Ochrony Pracy.

AHR14441edited

Tego samego dnia Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko w towarzystwie Janusza Śniadka spotkała się w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy ze swoimi zastępcami i dyrektorami departamentów w GIP. Zapoznała się z pracą departamentów i nakreśliła najważniejsze zadania stojące dziś przed Państwową Inspekcją Pracy.

wwwIMG88292

wwwIMG8838

Dzień wcześniej, 9 lutego, Rada Ochrony Pracy i Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP na posiedzeniach plenarnych, prowadzonych w formie wideokonferencji, pozytywnie zaopiniowały dla marszałka Sejmu kandydaturę Katarzyny Łażewskiej-Hrycko na stanowisko głównego inspektora pracy.

wwwIMG8817

Przedstawiając posłom i członkom ROP program swojego działania, podkreśliła, że chce koncentrować się na poprawie skuteczności Państwowej Inspekcji Pracy, dbaniu o profesjonalizm w jej działaniach, zapewnieniu szerokiego dostępu do poradnictwa prawnego dla pracowników i pracodawców, rozwoju programów prewencyjnych i coraz lepszym dostosowywaniu ich do potrzeb odbiorców.

wwwIMG8820

„W inspekcji pracy jest wielu fachowców, którzy z oddaniem wykonują swoją pracę. To z nimi chcę budować urząd profesjonalny, merytoryczny i skuteczny, który będzie cieszył się autorytetem” – powiedziała kandydatka na stanowisko szefa PIP.

Katarzyna Łażewska-Hrycko jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, byłym dyrektorem Biura Rady Dialogu Społecznego. Do marca 2016 r. piastowała stanowisko nadinspektora pracy – kierownika Sekcji Prawnej w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku.

 

źródło: https://www.pip.gov.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content