PIP Kielce: Lodołamacze 2022 na szczeblu regionalnym

PIP Kielce: Lodołamacze 2022 na szczeblu regionalnym

Lodołamacze 2022 na szczeblu regionalnym 12 września 2022r. zostały rozdane.

Gala finałowa regionalnego etapu konkursu odbyła się w studiu koncertowym Radia Katowice. Laureaci, pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami  z regionu łódzkiego, mazowieckiego,  śląskiego, świętokrzyskiego odebrali nagrody w 9 kategoriach.

W uroczystości wziął udział Adam Derza Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach.

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już od 17 lat przyznają prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze.

Kampania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych Lodołamacze propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby oraz wspiera aktywizację osób

z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu. Istotą Kampanii Lodołamacze jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych
z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracją osób niepełnosprawnych oraz stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Wśród nagrodzonych znaleźli się pracodawcy z województwa świętokrzyskiego:

 

KATEGORIA PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ – DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2022 otrzymał:
Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach, Dworzec autobusowy w Kielcach, ul. Głowackiego, 425-368 Kielce

 

KATEGORIA REHABILITACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA
II miejsce:
Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Wesoła  52a, 25-363 Kielce
III miejsce:
Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Olszewskiego 21, 25-663 Kielce

 

Pełna lista laureatów łódzkiej, mazowieckiej, śląskiej, świętokrzyskiej Regionalnej Gali XVII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2022

KATEGORIA ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2022 otrzymuje:
Naprzód Hospital sp. z.o.o., ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź
II miejsce:
MUSI NOVUM sp. z o.o., ul. 1 Maja 43A, 96-300 Żyrardów
III miejsce:
BDW B. Seweryn D. Łączyński sp. j., ul. Fitznerów 1, 41-100 Siemianowice Śląskie

 

KATEGORIA OTWARTY RYNEK PRACY
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2022 otrzymuje:
Spółdzielnia Socjalna ,,MULTISERVICE”, ul. Pułaskiego 12, 42-300 Myszków
II miejsce:
Spółdzielnia Socjalna Honolulu, ul. Warszawska 37, 40-010 Katowice
III miejsce:
Truvant Europe sp. z o.o., 94-406 Łódź, Nowy Józefów  70

 

KATEGORIA INSTYTUCJA
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2022 otrzymuje:
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, ul. Kossutha 11 , 40-844  Katowice
II miejsce:
Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże, 43-190 Mikołów-Borowa Wieś, ul. Gliwicka 366
III miejsce:
Fundacja Pomocy Rodzinie ,,Człowiek w Potrzebie”, al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa

 

KATEGORIA REHABILITACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2022 otrzymuje:
Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże, Zakład Aktywności Zawodowej w Mikołowie-Borowej Wsi, ul. Gliwicka 366c, 43-190 Mikołów
II miejsce:
Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Wesoła  52a, 25-363 Kielce
III miejsce:
Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Olszewskiego 21, 25-663 Kielce

 

KATEGORIA PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ – DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2022 otrzymuje:
Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach, Dworzec autobusowy w Kielcach, ul. Głowackiego, 425-368 Kielce

 

KATEGORIA ZDROWA FIRMA
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2022 otrzymuje:
Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. Wojciecha Starzewskiego – Szpital Miejski w Zabrzu, ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

 

KATEGORIA DZIENNIKARZ BEZ BARIER
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2022 otrzymuje:
Piotr Grela –  Redaktor Koordynator medialny Akademii Piasta Gliwice

 

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2022
Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi z Ustronia

 

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2022
Anna Tomaszewska 
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Łodzi

 

Kapituła Konkursu Lodołamacze 2022 regionu łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, świętokrzyskiego

·         Tobiasz Adam Bocheński – Wojewoda Łódzki

·         Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski

·         Zbigniew Koniusz – Wojewoda Świętokrzyski

·         Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego

·         Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

·         Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego

·         Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

·         Andrzej Kotala – Prezydent Miasta Chorzów

·         Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice

·         Bogdan Wenta – Prezydent Miasta Kielce

·         Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi

·         Rafał Piech – Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

·         Rafał Trzaskowski – Prezydent M. St. Warszawy

·         Anna Krupka – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Poseł RP

·         Krzysztof Słoń – Senator RP

·         Marek Plura – Senator RP

·         Joanna Fabisiak – Poseł na Sejm RP

·         Władysław Skwarka – Dyrektor Łódzkiego Oddziału PFRON

·         Anna Wandzel – Dyrektor Mazowieckiego Oddziału PFRON

·         Jan Wroński – Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON

·         Andrzej Michalski p.o. Dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego PFRON

·         Piotr Pietrzak – Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

·         Agnieszka Gosławska-Żeligowska – Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi

·         Grzegorz Sikorski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

·         Kamil Jeziorski – p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

·         Tomasz Sieradz – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

·         Tomasz Zjawiony – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

·         Piotr Kalbron – Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach

·         Adam Derza – Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach

·         Marcin Grzelak – p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi

·         Andrzej Cegła – Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie

·         Sabina Miland – Główny Specjalista – Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

·         Katarzyna Tręda-Pisera – Rzecznik Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Łodzi

·         Marcin Szczepański – Przewodniczący Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej POPON

·         Sławomir Michalski – Przewodniczący Łódzkiej Rady Wojewódzkiej POPON

·         Józef Bodziony – Przewodniczący Śląskiej Rady Wojewódzkiej POPON

 

Ogólnopolscy laureaci konkursu zostaną wyłonieni 6 października 2022r. podczas gali w Zamku Królewskim w Warszawie.

Patronat Honorowy nad Konkursem „Lodołamacze 2022” objęła Małżonka Prezydenta RP, Agata Kornhauser-Duda.

źródło: https://kielce.pip.gov.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content