Pisząc do Premiera prosiliśmy, aby już teraz monitorować skutki nowelizacji – wypowiedź Moniki Tykarskiej Wiceprezes POPON dla Programu Pierwszego Polskiego Radia

Pisząc do Premiera prosiliśmy, aby już teraz monitorować skutki nowelizacji – wypowiedź Moniki Tykarskiej Wiceprezes POPON dla Programu Pierwszego Polskiego Radia

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych jako organizacja reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych oraz działająca na rzecz pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych na otwartym i chronionym rynku pracy zwróciła się z apelem do Pana Premiera o wsparcie w działaniach mających na celu przeciwdziałanie spadkowi zatrudnienia osób niepełnosprawnych, który jest bezpośrednim skutkiem przyjętej przez Sejm w dniu 29 października 2010 r. ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

POPON zwrócił się do Pana Premiera Donalda Tuska z prośbą o podjęcie pilnych działań przez stronę rządową w celu ustabilizowania sytuacji na rynku pracy i zatrzymania likwidacji miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Zaapelowaliśmy także o podjęcie dialogu w celu wypracowania wspólnych rozwiązań ze stroną społeczną a w szczególności z organizacjami pracodawców, które odwrócą tą niekorzystną tendencję i ponownie zachęcą pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych. W Programie Pierwszym Polskiego Radia Monika Tykarska komentuje działania POPON oraz mówi o problemach pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Posłuchaj wypowiedzi »Facebook
LinkedIn
Skip to content